28.10.2019 09:00

Gminny Dzień Seniora 2019

342
Z ogromnym szacunkiem pragnę pochylić głowę przed pokoleniem starszych mieszkańców gminy Michałowice, a jednocześnie z wielką radością spędzić z Państwem ten dzień – mówiła Pani wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka, witając seniorów na uroczystości z okazji Gminnego Dnia Seniora.

Tegoroczne obchody Dnia Seniora przypadły na 20 października i jak co roku odbyły się w hotelu Venecia Palace w Michałowicach. Wśród wielu gości, pośród których najważniejsi byli seniorzy, w uroczystości dział wzięli również: Ewa Adamczyk – przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI, Beata Rycerska – przewodnicząca rady gminy oraz radni – Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Anna Kamińska, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Anna Wyszomirska i Anna Jankowska – skarbnik gminy.

W słowach, jakie z okazji Dnia Seniora skierowała Pani wójt, Małgorzata Pachecka znalazł się dość szczególny cytat Jana Pawła II – Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek do ludzi starszych. W swoim wystąpieniu, Pani wójt zaakcentowała również, że dziś jest właśnie ten dzień, który pozwala zauważyć, docenić i podkreślić doświadczenie seniorów, z których mogą czerpać młodsze pokolenia. Serdecznie dziękuję za wszystkie trudy i owoce minionych lat, które były skarbnicą doświadczeń dla młodszych pokoleń. Dziękuję także za cierpliwość, którą mają Państwo dla młodszych pokoleń, które nie zawsze są cierpliwe i pokorne wobec życia. W imieniu własnym, Pani przewodniczącej rady gminy, radnych, sołtysów, a także pracowników urzędu gminy życzę, aby każdy nadchodzący dzień był kolejnym wspaniałym dniem w życiu i aby zawsze otaczali Państwa życzliwi i kochający ludzie. Życzę Wam długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych radosnego ciepła, pogody ducha, a każdy dzień niech dostarcza Państwu wiele radości i uśmiechu na twarzy.  

Niedzielna uroczystość była również okazją do uczczenia pewnego jubileuszu. Prawda o możliwościach człowieka, znajduje potwierdzenie w dokonaniach. Osiągnięć nie zmierzy najczulszy przyrząd, miarą zostaje szacunek i pamięć. Ten fragment wiersza „Ziarno umiłowania” Teresy Waszut znalazł się wśród życzeń dla seniorów zrzeszonych w Kole nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Regułach, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 10-lecia istnienia koła.

Podczas części oficjalnej wręczono również pamiątkowe dyplomy. To specjalne podziękowania dla Pani Teresy Rusek – skarbnika Oddziału Rejonowego i Stanisława Nyca – członka Zarządu Koła Terenowego w Nowej Wsi za zaangażowania w działalność na rzecz seniorów.    

Część artystyczną uświetnił występ gminnych chórów w tym: kierowanych przez Renatę Włodarek „Czerwonych Korali” i „Michałowiczanki” pod przewodnictwem Piotra Gwiazdeckiego.

W niedzielne popołudnie nie brakowało także okazji do tańca, do którego zachęcał DJ oraz zespół El Salsero, który w ostatnim czasie koncertuje w naszej gminie.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak
Podobne tematy: Dzień Seniora

Zobacz także