Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice

22.09.2016 23:10     501

21 września w budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice.


W corocznym zebraniu uczestniczyło bardzo wielu mieszkańców osiedla oraz wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, radna powiatu Aurelia Zalewska oraz radni gminy i pracownicy urzędu.

 

Po oficjalnym otwarciu zebrania przez przewodniczącą Zarządu Osiedla Michałowice, Beatę Rycerską i zatwierdzeniu porządku obrad przeprowadzono wybór sekretarza zebrania, którym został Paweł Cichocki.

 

Środowe zebranie było jednym z dłuższych zebrań samorządowców z mieszkańcami w naszej gminie, a to za sprawą rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r, która jest związana z roszczeniem reprywatyzacyjnym rodziny Grocholskich. Sprawa dotyczy terenów m.in. znajdujących się w Michałowicach, które przed II wojną światową należały do rodziny Grocholskich. Mowa jest o blisko 140h, na których dziś znajduje się wiele domów, budynek szkoły, przedszkola oraz kościół.

 

Niestety Sąd podjął decyzję o oddaleniu skargi właścicieli nieruchomości, którzy są ich właścicielami od kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Jak mówi obecny na rozprawie i przedstawiający mieszkańcom informację z jej przebiegu, Jarosław Hirny-Budka – zdaniem sądu oraz przedstawicieli Ministerstwa, argumenty właścicieli nieruchomości o tym, że ziemie oficjalnie zostały wprowadzone do obrotu nie wpływają na sprawę.  Jednocześnie Sąd podkreślił, iż dzisiejsza decyzja nie powoduje zwrotu ziem spadkobiercom lub wypłaty im odszkodowania.

 

Zdaniem wójta, Krzysztofa Grabki decyzja Sądu i szybkość, z jaką została ona podjęta jest bardzo zaskakująca mimo opinii Rzecznika Praw Obywatelski, potwierdzającej słuszność złożonej skargi przez właścicieli nieruchomości. Bez kompleksowej i systemowej ustawy reprywatyzacyjnej, tego typu problemy i zagrożenia będą się pojawiały, dlatego tak ważne jest współdziałanie w tej sprawie. W zebraniu udział wzięła również mec. Sylwia Krasowicz, reprezentująca Gminę w Sądzie, która odpowiadała na pytania i wątpliwość mieszkańców. 

 

Po odczytaniu protokołu z zebrania z dnia 05 lipca 2016 r nastąpiła prezentacja nowego stowarzyszenia „Głos Mieszkańców Gminy Michałowice”. Jak mówi prezes stowarzyszenia, Tomasz Chilarski stowarzyszenie liczy blisko 120 członków, mieszkańców gminy.

 

Odnosząc się do ostatniej decyzji wojewody mazowieckiego dotyczącej cofnięcia uchwały gminy w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającego budowę centrum handlowego w Regułach na terenie pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, a torami kolejki WKD i ul. Regulską, wójt Krzysztof Grabka potwierdził, iż projektanci aktualnie nanoszą poprawka do studium uwzględniające uwagi wojewody, a sam projekt zostanie ponownie wyłożony do konsultacji społecznych.

 

Kolejnym punktem zebrania było podsumowanie działalności zarządu oraz sprawozdanie z realizacji projektów aktywizujących mieszkańców, które zostały sfinansowane z funduszu osiedla na rok 2016. Wśród tych projektów znalazły się m.in. gimnastyka dla dorosłych, zajęcia nordic walking, Pilates, gimnastyka z trenerem na powietrzu, rodzinne spotkania z grami planszowymi, warsztaty teatralne, spotkana brydżowe, wykład praw konsumenta, pokazy filmowe w sali multimedialnej, a także kiermasze świąteczne, podchody rodzinne oraz projekt pt. „Sprzątanie Michałowic”. Z funduszu osiedla został również sfinansowany zakup i montaż huśtawki – koszt 8 tys zł. W trakcie ostatniego roku wykonano remont ul. Topolowej i św. Kazimierza, interpelowano w sprawie poprawy przejścia dla pieszych – kładka nad Al. Jerozolimskimi, jak również zebrano podpisy mieszkańców w s. zmiany godzin pracy przychodni tak, aby w przypadku pobrań krwi mogły być one realizowane wcześniej tj. od godz.7:00, a nie jak to ma miejsce obecnie od godz. 8:00, co często koliduje mieszkańcom w ich codziennych obowiązkach.

 

Po wysłuchaniu przez mieszkańców sprawozdania zarządu z działalności przyszedł czas na podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia budżetu osiedla, który w roku 2017 będzie wynosił 56 919,00 zł.

 

Tak jak w latach ubiegłych mieszkańcy osiedla Michałowice podjęli decyzję, aby cały budżet przeznaczyć na zajęcia kulturalno-sportowe integrujące społeczeństwo w tym kontynuacja dotychczasowych oraz nowych projektów m.in. zajęcia teatralne dla dzieci, warsztaty fotograficzne, spektakl teatralny i bieg na orientację. Z poparciem radnej, Anny Wyszomirskiej mieszkańcy złożyli również propozycję wsparcia finansowego dla seniorów, które to wsparcie chcieliby przeznaczyć na integrację pokoleniową. W głosowaniu uczestniczyło 26 mieszkańców. 

 

W dalszej części zebrania mieszkańcy osiedla przedstawili swoje propozycje do budżetu gminy na rok 2017, a znalazły się w m.in. powstanie nowej przychodni lekarskiej, budowę żłobka, zwiększenie dostępności roweru gminnego i połączenia go z systemem w Warszawie, rozwiązanie sytuacji z miejscami parkingowymi przy ul. Jesionowej. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na potrzebę modyfikacji płotków umieszczonych wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej od urzędu gminy do Pęcic, gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji związanych z wchodzeniem dzików na ścieżkę oraz budowę ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Regulskiej w Michałowicach, prowadzącej do cmentarza. Kolejne propozycje dotyczyły: budowy piaskownicy, zadaszenie ławek na skateparku, wyodrębnia strefy rekreacji dla mieszkańców z wiatą i wydzielonymi miejscami na ognisko i grilla oraz wniosek o modernizację ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej. Była również propozycja wprowadzenia komunikacji publicznej z dalszych części Michałowic do kolejki WKD, jak również zwiększenie częstotliwości kursowania kolejki.

 

Jeśli chodzi o rozbudowę stacji roweru gminnego, to nastąpi w piątek 23 września – powstaną 2 dodatkowe stacje, 1 w Komorowie i 1 w Opaczy-Kolonii.. Natomiast sprawa miejsc parkingowych przy ul. Jesionowej, to decyzja w tej sprawie należy do powiatu, do którego należy również droga.

 

Na zakończenie zebrania, podczas prezentacji wolnych wniosków jednym z głównych tematów była sytuacja związana z organizacją ruchu w związku z remontem drogi 719 w Pruszkowie. Jak powiedziała radna powiatu, Aurelia Zalewska – aktualnie w starostwie trwają prace nad dostosowaniem organizacji ruchu tak, aby w czasie remontu drogi, kierowcy mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Zapewniła również mieszkańców, że będzie monitorowała te prace, aby ich efekt był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców gminy.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także

Szkolenie z pierwszej pomocy - Michałowice. fot. Mariusz Marcysiak

Szkolenia z pierwszej pomocy – Michałowice 22.02.2018 06:55

Czy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia umielibyśmy zachować zimną krew i uratować drugą osobę? Coraz większa świadomość ludzi rośnie, a wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ratować życie trzeba umieć. Dobrą okazją do tego są szkolenia w Michałowicach.

czytaj więcej
Szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy Data wydarzenia: 07.02.2018

Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza na cykl spotkań z zakresu pierwszej pomocy.

czytaj więcej
Kiermasz Bożonarodzeniowy w Michałowicach. fot. Mariusz Marcysiak

Kiermasz świąteczny w Michałowicach 10.12.2017 17:50

Co prawda do świąt Bożego Narodzenia pozostały jeszcze 2 tygodnie, ale ich atmosfera od pewnego czasu unosi się nad naszą gminą. W minioną sobotę, 9 grudnia można było ją poczuć w szkole podstawowej w Michałowicach.

czytaj więcej
„Ławeczka” Aleksandra Gelmana. fot. Mariusz Marcysiak

„Ławeczka” Aleksandra Gelmana 08.11.2017 17:15

Nieustana gra pozorów i życiowe zawirowania dwójki bohaterów były tematem kameralnej opowieści pt. „Ławeczka”, którą to opowieść mieszkańcy osiedla Michałowice obejrzeli w niedzielę 5 listopada.

czytaj więcej
Szachy Wikingów. fot. Mariusz Marcysiak

Co to jest Kubb Viking? 30.10.2017 07:20

Kubb Viking to gra, która potocznie nazywana jest Szachami Wikingów. Ale czy szachy, to nie umysłowa gra?

czytaj więcej
Gra terenowa. fot. Mariusz Marcysiak

Gra terenowa – Michałowice-Osiedle 09.10.2017 21:20

Michałowice-Osiedle stały się w minioną sobotę, 07 października, obszarem rodzinnej gry terenowej.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Nowej Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Nowej Wsi 01.10.2017 13:25

Zgodnie z zawiadomieniem sołtysa Nowej Wsi, Mariana Bośki w czwartek, 28 września odbyło się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy uchwalili fundusz sołecki na rok 2018.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Reguł. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Reguł 30.09.2017 12:40

Jak co roku mieszkańcy Reguł spotkali się na sołeckim zebraniu, które w tym roku odbyło się w nowej świetlicy zlokalizowanej w zabytkowym parku przy ul. Wiejskiej.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice 24.09.2017 16:35

W piątek, 22 września szkoła podstawowa w Michałowicach gościła mieszkańców osiedla Michałowice na corocznym zebraniu.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Michałowic Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Michałowice Wieś z uchwalonym funduszem na 2018 r. 22.09.2017 10:15

Sprawozdanie z działalności sołtys i rady sołeckiej oraz podsumowanie z realizacji uchwały i wniosków z 27 września 2016 r., były jednymi z tematów corocznego zebrania mieszkańców Michałowic Wsi.

czytaj więcej