26.09.2019 13:25

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOKOŁOWA

133
23 września odbyło się zebranie z mieszkańcami Sokołowa. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski. W zebraniu uczestniczyła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice.

Na początku zebrania Bartosz Lewandowski, sołtys Sokołowa przedstawił sprawozdanie z pracy sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok (od września 2018 roku do września 2019). Było ono jednocześnie sprawozdaniem z wydatkowania funduszu sołeckiego. Opowiedział o aktywnościach i spotkaniach mieszkańców w ostatnim czasie. Podsumowując wspomniał, że tegoroczny piknik pieczonego ziemniaka został bardzo pozytywnie oceniony przez mieszkańców, była znakomita muzyka na żywo, wspaniałe jedzenie, a przede wszystkim fantastyczna atmosfera.  

Kończąc sprawozdanie, sołtys zapewnił mieszkańców, że cały fundusz sołecki na 2019 rok będzie wydatkowany do końca roku.

Zasadniczym powodem zebrania mieszkańców było przyjęcie i przegłosowanie funduszu sołeckiego na rok 2020, który wynosi 36 147, 50 zł. Uczestniczący w zebraniu mieszkańcy (dwanaście osób) jednogłośnie ustalili, aby:

 • 17 000 zł – przeznaczyć  na organizację imprez kulturalnych i integrujących mieszkańców. W tym m.in. na organizację pikniku „Pieczony ziemniak”, wigilii dla mieszkańców i zabawy mikołajkowej dla dzieci;
 • 9 000 zł – przeznaczyć  na aktywizację mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych;
 • 6 000 zł – przeznaczyć na zajęcia sportowe dla mieszkańców, w tym gimnastykę;
 • 4 147, 50 zł – wydać na zakupy przemysłowe związane z wyposażeniem i organizacją spotkań w świetlicy.

Kolejnym punktem zebrania było złożenie wniosków do budżetu gminy Michałowice na 2020 rok.

Mieszkańcy wnioskowali: 

 • aby przy ulicy Sokołowskiej, przy przystanku autobusowym i pasach ustawić metalowe barierki zwiększające bezpieczeństwo;
 • o uzupełnienie wodociągu i kanalizacji w ulicy Sokołowskiej i Rodzinnej;
 • o zwiększenie liczby kursów autobusu linii L23. Obecny rozkład jazdy jest niewystarczający;
 • o inwestycję na oczku wodnym (wybudowanie podestu);
 • o odwodnienie liniowe w ulicy Rodzinnej;
 • o postawienie tablicy informacyjnej przy przystanku;
 • o wymianę koszy na śmieci;
 • o nasadzenie zieleni wzdłuż hal;
 • o remont figury Matki Bożej.

Przy punkcie zebrania – sprawy wniesione - wrócił temat nadmiernego ruchu drogowego na ulicy Sokołowskiej. Rozmawiano o planowanej modernizacji tej ulicy. Jak wiemy jest to droga powiatowa. Wzdłuż drogi ma powstać ścieżka pieszo-rowerowa. Obecna na zebraniu Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice, powiedziała, że gmina Michałowice wesprze finansowo powiat pruszkowski w realizacji tego zdania.   

W dalszej części, w sprawach wniesionych mieszkańcy zwracali uwagę na przycięcie drzew, które ograniczają widoczność. Rozmawiano też o wyremontowaniu figurki Matki Bożej, która  ma przeszło 110 lat. W najbliższym czasie zawiązane zostanie stowarzyszenie, które poprowadzi sprawy związane z remontem i nowym usytuowaniem figurki. Obecny na zebraniu radny, Edward Kozłowski, zobowiązał się, że zajmie się tą sprawą.

Zebranie zorganizowane zostało w miejscowej  świetlicy „Oaza spokoju”. Protokołowała je Anna Lewandowska. Na zakończenie zebrania sołtys, Bartosz Lewandowski, zapytał mieszkańców, czy są zainteresowani uczestnictwem w sąsiedzkiej zabawie andrzejkowej. Propozycja została przyjęta entuzjastycznie. Rozpoczęły się zapisy u sołtysa. Serdecznie zapraszamy!  

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także