24.09.2018 18:35

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOKOŁOWA

216
Coroczne, wrześniowe zebranie mieszkańców Sokołowa odbyło się w świetlicy Oaza Spokoju. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice oraz radni gminy Michałowice i powiatu pruszkowskiego.

Zebranie odbyło się 21 września. Rozpoczęło się od przedstawienia porządku zebrania. Bartosz Lewandowski, sołtys, na początku przedstawił sprawozdanie z pracy sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok (od września 2017 roku do września 2018). Było to jednocześnie sprawozdanie z wydatkowania funduszu sołeckiego. Powiedział, że w ostatnim roku rada zorganizowała dla mieszkańców spotkanie wigilijne, w czerwcu dzieci pojechały na wycieczkę na farmę iluzji, została również zorganizowana dla mieszkańców wycieczka do Wrocławia i w Góry Stołowe. Kilka dni temu odbył się także piknik pieczonego ziemniaka. Sołtys zapewnił mieszkańców, że cały fundusz sołecki na 2018 rok będzie wydatkowany do końca roku, zgodnie z przeznaczeniem i głosowaniem mieszkańców.

Zasadniczym powodem zebrania mieszkańców było przyjęcie funduszu sołeckiego na rok 2019, który wynosi 32 905, 45 zł. Uczestniczący w zebraniu mieszkańcy (trzynaście osób) jednogłośnie ustalili, aby:

10 000 zł  - przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych; 

19 000 zł - na aktywizacje mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych;

2 000 zł – na zakupy spożywcze związane z organizacją imprez i spotkań w świetlicy;

1 905, 45 zł  - na produkty przemysłowe, środki czystości.   

Sołtys wspomniał, że okolica wokół oczka wodnego, gdzie niedawno odbył się piknik pieczonego ziemniaka, staje się coraz ładniejsza. Rośnie tam trawnik, na oczku wodnym zamontowane zostały dwa drewniane mostki, wokół ustawione zostały ławki, miejsce jest oświetlone. Dla wielu mieszkańców jest to miejsce odpoczynku, ale też aktywnego spędzania czasu. Nieopodal jest plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa dla dorosłych, z której korzysta coraz więcej osób.   

W zebraniu uczestniczyło wielu radnych gminnych i powiatowych. Głównym tematem rozmów samorządowców z mieszkańcami Sokołowa była infrastruktura. Rozmawiano o ulicy Sokołowskiej, która, jak wszyscy wiedzą, jest ulicą bardzo ruchliwą. W ulicę Sokołowską zjeżdżają samochody opuszczające autostradę S8. Obecnie ten wyjazd jest bardzo niefortunny. Samochody wyjeżdżające z autostrady wjeżdżają w ulicę Sokołowską, na której jest pierwszeństwo ruchu. To rozwiązanie jest bardzo kłopotliwe, powoduje korki. W najbliższej przyszłości na tym miejscu powstanie rondo, które z pewnością nie zmniejszy korków, w godzinach szczytu, ale na pewno uporządkuje ruch drogowy w tym miejscu. Rozmawiano także o planowanej przez zarządcę drogi - Powiat Pruszkowski - modernizacji tej ulicy.  Podczas spotkania mieszkańcom został zaprezentowany wydruk koncepcji przebudowy ul. Sokołowskiej.  

Kolejnym punktem zebrania były propozycje do budżetu gminy Michałowice na rok 2019. Mieszkańcy wnioskowali o uzupełnienie ubytków w ulicy Sąsiedzkiej, zamontowanie dodatkowego oświetlenia w ulicy Sokołowskiej, na wysokości Biedronki, zrobienie przejścia dla pieszych w ulicy Sokołowskiej, między ulicą Wąską a Gromadzką, zamontowanie progów spowalniających w ulicy Rodzinnej. 

W sprawach wniesionych mieszkańcy zwracali uwagę na przycięcie drzew, które ograniczają widoczność jak również, z powodu swojej wielkości i minimalnej odległości od budynków, stanowią zagrożenie. Powrócił temat remontu, czy nawet przeniesienia kapliczki Matki Boskiej z ulicy Sokołowskiej. Podczas zebrania mieszkańcy zastanawiali się, które miejsce będzie najwłaściwsze. Wiele osób wskazuje na ulicę Rodzinną, na teren przy sklepie. Rozmawiano też o autobusie linii L23, który kursuje zbyt rzadko.  

 

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także