16.06.2020 14:35

30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.5: WSPOMINAMY IV KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2002-2006)

142
Od jesieni 2002 r. organem wykonawczym w gminie został po raz pierwszy wójt, wybrany przez mieszkańców gminy w bezpośrednich wyborach. Podczas tej kadencji powstały pierwsze miejsca związane z rozwojem sportu i rekreacji w gminie. Rozpoczęto cykl koncertów Muzyczny Maj w Michałowicach. Powstała strona internetowa gminy.

27 października 2002 roku przeprowadzono kolejne wybory samorządowe, tym razem wybierając także bezpośrednio wójtów gmin. Pierwsze wybory wójta gminy Michałowice wygrał Roman Lawrence. Uzyskał on 60,81% poparcie mieszkańców.  Rada gminy liczyła 15 członków.    

 

WŁADZE GMINY VI KADENCJI

WÓJT GMINY 

Roman Lawrence

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Justyn Kwietniak 

 

RADA GMINY MICHAŁOWICE

 • Bryksa Przemysław – Granica
 • Chruściak Tadeusz – sołectwo Komorów
 • Hanc Eugeniusz – Michałowice
 • Hoser Piotr – Komorów (wiceprzewodniczący rady)
 • Kuss Bolesław - Michałowice
 • Pawłowska Małgorzata - Komorów (w 2003 r. - rezygnacja)
 • Rajski Paweł - Pęcice Małe
 • Sierak Jacek - Reguły (przewodniczący rady)
 • Słowik Krzysztof - Komorów
 • Sulik Czesław – Opacz-Kolonia 
 • Tomczak Elżbieta - Granica
 • Walendowski Sławomir - Nowa Wieś 
 • Wągrodzki Tomasz – Nowa Wieś
 • Zacny Paweł - Michałowice (wiceprzewodniczący rady)
 • Zalewska Aurelia - Komorów (od 2003 r.- wybory uzupełniające)
 • Zieliński Krzysztof – Opacz-Kolonia

Komisje Rady: Rewizyjna, Budżetu i Finansów; Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Spraw Społecznych.

W trakcie kadencji 2002-2006 Rada Gminy Michałowice zbierała się 45 razy. Uchwalono 430 uchwał.

Skarbnikiem gminy była Anna Jankowska, natomiast sekretarzem - Zofia Idzikiewicz. 

 

Działania realizowane w latach 2002-2006

 

 • Realizowano w ramach funduszy unijnych budowę sieci kanalizacyjnej, urządzeń odwadniających i małej retencji w Komorowie (wartość projektu blisko 4 mln zł) oraz sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Opaczy-Kolonii i Komorowie (wartość projektu 2,45 mln zł); 
 • Przy szkole w Michałowicach rozpoczęto budowę kompleksu sportowego, nowoczesnego boiska sportowego wraz z bieżnią, oraz lodowiskiem.  
 • Oddano do użytku nowoczesną halę gimnastyczną w Nowej Wsi ( z trybunami i zapleczem technicznym).
 • Wybudowano boisko do koszykówki w Regułach i ogródek jordanowski w sołectwie Komorów Kaliszowy Gaik.
 • Nastąpił kompleksowy remont biblioteki w Komorowie, która mieści się w budynku, będącym niegdyś letnią rezydencją Marii Dąbrowskiej.
 • Rozpoczęto prace związane z budową dróg rowerowych na terenie gminy. 
 • Wybudowano urządzenia odwadniające i małej retencji w miejscowościach gminy Michałowice.
 • Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Pęcicach.
 • Kontynuowano budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, chodników oraz modernizowano drogi  i oświetlenie.  
 • Gmina współfinansowała budowę posterunku policji w Regułach. Wybudowano przy nim infrastrukturę drogową.
 • Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.
 • Gmina przystąpiła do wdrażania programu Przejrzysta Polska – Przejrzysta Gmina przy współudziale Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął rozwój wolontariatu w gminie.
 • Powstała strona internetowa gminy.
 • Rozpoczęto cykl koncertów Muzyczny Maj w Michałowicach

 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli IV kadencji

 • Bazga Jadwiga - sołtys Nowej Wsi
 • Budzyniak Barbara - sołtys Opaczy Małej
 • Ciesielski Paweł -  sołtys Suchego Lasu
 • Dybowski Marcin - przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów
 • Grabka Krzysztof - sołtys Opaczy - Kolonii
 • Kozłowski Edward - sołtys Sokołowa
 • Listosz Tadeusz - sołtys sołectwa Komorów
 • Olak-Popko Anna – przewodnicząca  Zarządu Osiedla Michałowice
 • Rajski Paweł - sołtys Pęcic Małych
 • Strzelecki Eugeniusz - sołtys Reguł
 • Tatar Józef - sołtys sołectwa Michałowice 
 • Zawiślak Bożena - sołtys Pęcic

 

Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska

Zobacz także