03.07.2020 08:40

30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.8 : WSPOMINAMY VII KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2014–2018)

117
W VII kadencji samorządu w gminie Michałowice kontynuowany był rozwój m.in. infrastruktury społecznej. Wybudowano nowe świetlice i boiska, a także przebudowano budynek do potrzeb Dziennego Domu Seniora. Gmina przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn –Michałowice.

Wybory odbyły się 16 listopada 2014 r. 

W wyborach samorządowych na wójta gminy Michałowice startowało 6 kandydatów. Wybory wygrał ostatecznie (II tura -30 listopada 2019 r.) Krzysztof Grabka, uzyskując poparcie w wysokości 52,17%. 

 

WŁADZE GMINY VII KADENCJI

WÓJT GMINY

Krzysztof Grabka

 

RADA GMINY MICHAŁOWICE

 • Biczyk Elżbieta - Nowa Wieś (przewodnicząca rady)
 • Brzeska-Kalczuk Hanna - Komorów
 • Hanc Eugeniusz – Michałowice
 • Ilczyszyn Ewa – Komorów
 • Kamińska Anna - Opacz–Kolonia
 • Kamiński Piotr – Komorów
 • Kordys Paweł -  Nowa Wieś
 • Kozłowski Edward - Sokołów
 • Król-Popiel Adrianna – sołectwo Michałowice
 • Majtyka Przemysław - Granica (wiceprzewodniczący rady)
 • Paradowska Agnieszka - Granica
 • Parzyńska Katarzyna –  sołectwo Komorów
 • Strzelecki Eugeniusz – Reguły
 • Wyszomirska Anna – Michałowice
 • Zacny Paweł - Michałowice (wiceprzewodniczący rady)

Komisje Rady: Rewizyjna, Budżetu i Finansów;  Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Spraw Społecznych; Komisja ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego (doraźna).

Rada Gminy w okresie kadencji obradowała 36 razy. Powzięto 470 uchwał.

Skarbnikiem gminy była Anna Jankowska, natomiast sekretarzem - Zofia Idzikiewicz.

 

Działania realizowane w latach 2014–2018

 • Rozbudowano szkołę w Komorowie, natomiast w Michałowicach rozbudowano przedszkole o 3-oddziałowy budynek.
 • Powstały nowe  świetlice w Granicy,  Pęcicach Małych, Nowej Wsi i Suchym Lesie oraz przebudowano w świetlice w Opaczy-Kolonii i Regułach.
 • Rozpoczęto przebudowę zadaszonego boiska w Komorowie, które zimą pełni także funkcję lodowiska. Natomiast w Pęcicach Małych wybudowano boisko wielofunkcyjne.  W Granicy wybudowano pełnowymiarowe  boisko do gry w piłkę nożną, z trybunami. Zimą nad boiskiem w Michałowicach postawiono halę pneumatyczą.  
 • Wybudowano strefę rekreacji przy akwenie Smug w Nowej Wsi.
 • Przebudowano przepusty na rzece Raszynce i rowie R-19 w Michałowicach-Wsi.
 • W ramach I etapu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) finansowanych z funduszy europejskich wybudowano ponad 5,8 km tras rowerowych oraz powstał parking Parkuj i Jedź  w Regułach, gdzie wybudowano autonomiczną wiatę solarną do ładowania samochodów elektrycznych i rowerów.  Podpisano umowy na realizację dróg rowerowych i parkingu w ramach II etapu ZIT.
 • Zmodernizowano stację uzdatnia wody w Komorowie – zmodernizowano  ciąg technologiczny.
 • Rozpoczęto ukwiecanie gminy - w miejscowościach gminy wykonano  nasadzenia roślin kwitnących i ozdobnych.   
 • Przebudowano i dostosowano budynek w Komorowie do potrzeb Dziennego Domu Seniora
 • Obchodzono uroczyście 90. lecie OSP Nowa Wieś oraz 70. lecie biblioteki w Komorowie (w 2016 r.)
 • Rozbudowano i przebudowano remizę strażacką w Nowej Wsi.
 • Rozpoczęto realizacje projektu unijnego „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice". W ramach projektu uruchomiono system samoobsługowych wypożyczalni Rower Gminny.
 • Uruchomiono  program Karta Mieszkańca Gminy Michałowice. 
 • Gmina przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn –Michałowice.  Dzięki członkostwu w stowarzyszeniu nasza gmina, a także mieszkańcy planujący rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmy z terenu naszej gminy mogą ubiegać się o otrzymanie dofinansowania unijnego.    
 • Realizowano program unijny „Klub Świetliki” – placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
 • Uruchomiono program wymiany pieców węglowych, w ramach którego mieszkańcy mogą ubiegać się o otrzymanie dotacji na zakup pieca gazowego, który zastąpi im obecnie użytkowany piec spalający paliwo stałe (węgiel, drewno, koks).

 

Sołtysi i przewodniczący osiedli VII kadencji

 • Bośka Marian - sołtys Nowej Wsi
 • Budzyniak Barbara - sołtys Opaczy Małej
 • Chruściak Edward - sołtys Suchego Lasu
 • Grabka Grażyna - sołtys Opaczy - Kolonii
 • Jeżewski Michał - przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów
 • Kaźmierczak Mariusz -  (do lutego 2016 r. – rezygnacja);
 • Krajnik-Partyka Magdalena - sołtys Reguł
 • Kostera Artur -  sołtys sołectwa Komorów
 • Krupa Zdzisław - sołtys Pęcic Małych
 • Król-Popiel Adriana - sołtys sołectwa Michałowice 
 • Lewandowski Bartosz - sołtys Sokołowa
 • Łąpieś Paweł - przewodniczący Zarządu Osiedla Granica
 • Rycerska Beata - przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice (od kwietnia 2016 r.)
 • Widlicki Waldemar - sołtys Pęcic
Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska

Zobacz także