10.07.2020 09:45

30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.9: VIII KADENCJA SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (2018-2023)

148
W czasie trwającej obecnie kadencji m.in. powstała koncepcja urbanistyczno-planistyczna zagospodarowania terenu w Regułach oraz koncepcja przedszkola w Regułach, powołano Młodzieżową Radę Gminy Michałowice, ze środków unijnych rozbudowano drogę rowerową wzdłuż ul. Kuchy i al. Topolowej, przeprowadzono konkurs na koncepcję przedszkola w Michałowicach i Centrum Inicjatyw kulturalnych w Komorowie.

Wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r.

Na stanowisko wójta gminy Michałowice startowało 3 kandydatów. O tym kto będzie pełnił tę funkcję zdecydowała II tura, która odbyła się 4 listopada 2018 r.

Wójtem została Małgorzata Pachecka, uzyskując 51,89 % poparcie mieszkańców. 

Pierwsza sesja rady gminy odbyła się 22 listopada 2019 r. 

Przewodniczącą rady gminy została Beata Rycerska. 

Wybory samorządowe w 2018 roku odbyły się po znaczącej nowelizacji prawa wyborczego. Zmiana dotyczyła m.in wydłużenia kadencji z 4 do  5 lat, wprowadzenia dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów czy wprowadzenie dwóch rodzajów komisji obwodowych podczas głosowania ( jedna przeprowadza głosowanie, a druga ustala jego wyniki).  Obrady sesji rady gminy są transmitowane za pomocą serwisu YouTube i publikowane w sieci interentowej.  

 

WÓJT GMINY

 • Małgorzata Pachecka

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

 • Jerzy Sierak

 

RADA GMINY MICHAŁOWICE

 • Biczyk Elżbieta - Nowa Wieś
 • Biskot Marek – osiedle Komorów
 • Bronisz Magdalena - Granica
 • Chilarska Joanna – Reguły
 • Hirny-Budka Jarosław – osiedle Michałowice
 • Kamińska Anna - Opacz–Kolonia
 • Kordys Paweł - Nowa Wieś
 • Kowalczyk Joanna – osiedle Komorów
 • Kozłowski Edward – Sokołów (wiceprzewodniczący rady)
 • Król-Popiel Adrianna – Michałowice-Wieś
 • Paradowska Agnieszka - Granica
 • Parzyńska Katarzyna – sołectwo Komorów
 • Polarczyk Maciej – osiedle Komorów (wiceprzewodniczący rady)
 • Rycerska Beata – osiedle Michałowice (przewodnicząca rady)
 • Wyszomirska Anna – osiedle Michałowice

 

Komisje Rady: Rewizyjna, Budżetu i Finansów ; Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Spraw Społecznych; Komisja ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego (doraźna).

Do końca czerwca  2020 roku rada gminy obradowała 20 razy. Powzięto aż  253 uchwały.

Skarbnikiem gminy jest Anna Jankowska, natomiast sekretarzem od lutego 2019 r. - Anna Fabisiak. Pełniąca dotychczas tę funkcje Zofia Idzikiewicz przeszła na emeryturę.

 

Działania od początku trwającej obecnie kadencji (od 2018 r.)

 • Powstała koncepcja urbanistyczno-planistyczna zagospodarowania terenu w Regułach oraz koncepcja przedszkola w Regułach (czytaj więcej - link)
 • Tylko w 2019 roku pozyskano blisko  5,5 mln zł z funduszy zewnętrznych. 
 • Ze środków unijnych rozbudowano drogę rowerową wzdłuż ul. Kuchy i al. Topolowej. Trasa ta zyskała oświetlenie, podobnie jak droga wzdłuż ul. Powstańców Warszawy i Pęcickiej. Wybudowano także drogę w Opaczy-Kolonii wzdłuż ul. Ryżowej i w Michałowicach Wsi –ul. Kasztanowej.
 • Rozpoczęto budowę trasy rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki oraz zbiornika retencyjnego w Michałowicach. Gmina otrzymała w 2018 roku dofinansowanie na jej wykonanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych- etap II (część II).
 • Zakończono budowę parkingu Parkuj i Jedź w Regułach - etap II. To parking nie tylko dla 114 samochodów, ale i również dla rowerów, dla których przygotowano specjalną zadaszoną wiatę.
 • Rozpoczęto ostanie dwa etapy przebudowy rowu U1, inwestycji trwającej od 2014 r. 
 • Zmodernizowano dwie biblioteki, w Komorowie oraz w Nowej Wsi. 
 • Wprowadzono Bilet Michałowiczania,  dzięki któremu tańsze są przejazdy kolejką WKD  - okresowe (miesięczne i kwartalne) wg taryfy normalnej, a także jednorazowe obowiązujące na linii Nowa Wieś-Salomea.  (czytaj więcej - link)
 • Rozpoczęto organizację wystaw w sali multimedialnej urzędu, która została udostępniona mieszkańcom, zamieniając się w salę wystawienniczą. Angażuje się organizacje pozarządowe oraz społeczników gminy do współorganizowania gminnych wydarzeń.
 • Otwarto kolejny rozdział współpracy polsko-włoskiej z bliźniaczą gminą Vico nel Lazio – zorganizowano wystawę gminnych malarzy we Włoszech, wieczór włoski w gminie Michałowice z udziałem artystów z Vico nel Lazio oraz wystawę malarstwa dwóch artystek o międzynarodowej sławie.
 • Powołano Młodzieżową Radę Gminy Michałowice.
 • Rozpoczęto prace nad Programem Polityki Senioralnej w gminie Michałowice.
 • W ramach ochrony powietrza i klimatu zamontowano sieć czujników do pomiaru poziomu płynów zawieszonych i zakupiono specjalistyczny dron z czujnikiem jakości powietrza.
 • Powstały nowe skwery z miejscem na relaks w Michałowicach Wsi – przy Błękitnej i Borowskiego , w Pęcicach Małych – przy Brzozowej, w Komorowie przy Turystycznej, a w Pęcicach przy Konwaliowej, posadzono ponad 300 drzew i 4400 krzewów. 
 • Powstała aleja lip w Regułach – zasadzono 170 lip, które utworzą aleję spacerową, będąca częścią planowanych terenów rekreacyjnych
 • W czasie pandemii koronawirusa przeprowadzono szereg działań dotyczących zdrowia, edukacji, spraw społecznych, informacji i pomocy społecznej ( czytaj więcej - link)
 • Wprowadzono komunikator miejski oraz sms-owy system powiadamiania mieszkańców.
 • Rozwój programu "Karta Mieszkańca Gminy Michałowice" - tylko w 2019 r. wydano 1240 kart  (łączna liczba na koniec roku - 1970), przybyło 5 nowych partnerów, wprowadzono 7 nowych korzyści dla posiadaczy karty. 
 • Po raz pierwszy zorganizowano biegi "Lasy nad Utratą" - półmaraton i bieg na 5 km.
 • Koszykarze z Komorowa zostali wicemistrzami Polski w roczniku U–14.

 

Sołtysi i przewodniczący osiedli VIII kadencji

 • Grabka Grażyna - sołtys Opaczy - Kolonii
 • Budzyniak Barbara - sołtys Opaczy Małej
 • Biczyk Elżbieta - sołtys Nowej Wsi
 • Krajnik-Partyka Magdalena - sołtys Reguł
 • Krupa Zdzisław - sołtys Pęcic Małych
 • Lewandowski Bartosz - sołtys Sokołowa
 • Widlicki Waldemar - sołtys Pęcic
 • Król-Popiel Adriana - sołtys sołectwa Michałowice
 • Chruściak Edward - sołtys Suchego Lasu
 • Kostera Artur - sołtys sołectwa Komorów
 • Kaźmierczak Mariusz - (do lutego 2016 r. – rezygnacja);
 • Lenard Agnieszka - przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice
 • Jeżewski Michał - przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów
 • Łapieś Paweł - przewodniczący Zarządu Osiedla Granica
Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska

Zobacz także