19.06.2020 12:30

30-LECIE SAMORZĄDU - CZ.6 : WSPOMINAMY V KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY MICHAŁOWICE (lata 2006–2010)

147
20 czerwca 2009 roku po krótkiej gwałtownej chorobie zmarł wieloletni wójt gminy Michałowice, Roman Lawrence. Jego miejsce zajął Krzysztof Grabka. Przewodniczącym rady został Sławomir Walendowski. Podczas tej kadencji rozpoczęto realizację projektu "Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji ", a także powstała koncepcja budowy nowej siedziby urzędu gminy.

Wybory samorządowe odbyły się 12 listopada 2006 r. O tym kto zostanie wójtem gminy musiała zdecydować II tura, która odbyła się 26 listopada 2006 r. Po raz czwarty wójtem gminy Michałowice został Roman Lawrence, uzyskując 68% głosów.

Niestety 20 czerwca 2009 roku zmarł on po krótkiej gwałtownej chorobie. Wójt Roman Lawrence był społecznikiem i samorządowcem wybieranym na wójta gminy przez Zarząd Gminy (pierwsze II kadencje), jak i w wolnych wyborach (IV i V kadencja). To on tworzył od podstaw samorząd miejscowej gminy. Do jego osiągnięć zalicza się rozbudowę bazy szkolnej w gminie, budowę gmachu Liceum Ogólnokształcącego. Za jego rządów dokończono budowę wodociągów w gminie, rozpoczęto program kanalizacji. W rok po śmierci odsłonięto uroczyście tablicę poświęconą jego sylwetce. Wieloletni współpracownik mówił: „W swoim działaniu Pan Roman starał się łagodzić konflikty i napięcia społeczne, dbając o równomierny rozwój całej gminy i dając szansę nie tylko największym osiedlom, ale także małym sołectwom”. Wspomnienie o wójcie, Romanie Lawrence.

Po śmierci Romana Lawrence na pełnienie funkcji wójta gminy Michałowice został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów Bolesław Kuss. Pełnił ją do dnia zaprzysiężenia nowego wójta, wybranego w przedterminowych wyborach, które odbyły się 13 września 2009 r.

W przedterminowych wyborach uzyskując blisko 60% poparcie, wójtem gminy Michałowice został Krzysztof Grabka, wcześniej pełniący funkcję zastępcy wójta.

 

WŁADZE GMINY V KADENCJI

 

WÓJT GMINY

Roman Lawrence (do 2009 r.)

Krzysztof Grabka (od 21.09.2009 r.)

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Krzysztof Grabka (2007 r.-2009 r.)

 

RADA GMINY MICHAŁOWICE

 • Bryksa Przemysław - Granica
 • Borzymowska Ewa - Komorów
 • Brzeska-Kalczuk Hanna - Komorów
 • Chruściak Tadeusz – sołectwo Komorów
 • Grabka Krzysztof – Opacz-Kolonia (do 2007 – rezygnacja powołany na stanowisko zastępcy wójta)
 • Hanc Eugeniusz - Michałowice
 • Herner Wojciech – Reguły (wiceprzewodniczący rady)
 • Jastrzębski Grzegorz - Nowa Wieś
 • Kamińska Anna– Opacz-Kolonia (od 2007 – wybory uzupełniające)
 • Rajski Paweł - Pęcice Małe
 • Seretny Marek - Komorów,
 • Walendowski Sławomir - Nowa Wieś (przewodniczący rady)
 • Witek Sławomir - Michałowice
 • Zacny Paweł - Michałowice (wiceprzewodniczący rady)
 • Zalewska Aurelia – Komorów
 • Zawadzka Elżbieta - Opacz-Kolonia

Komisje Rady: Rewizyjna, Budżetu i Finansów; Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Spraw Społecznych.

W okresie kadencji 2006-2010 Rada Gminy Michałowice zbierała się 47 razy ostatnia 10 listopada 2010 roku. Powzięto 331 uchwał.

Skarbnikiem gminy była Anna Jankowska, natomiast sekretarzem - Zofia Idzikiewicz.

Działania realizowane w latach 2006–2010

 • W lutym 2009 r. Gmina rozpoczęła realizację projektu pn. "Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji " dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu wykonano bezpłatne badania wad postawy i otyłości dzieci i młodzieży z terenu gminy, a także realizowano dwuletni program pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych i korekcyjnych.  W kolejnej kadencji została  wybudowana infrastruktura rekreacyjno-sportowa w 4 miejscowościach naszej gminy.  
 • Powstała koncepcja budowy nowej siedziby Urzędu Gminy Michałowice.
 • Nastąpiła modernizacja zaplecza kortu tenisowego i ogródka jordanowskiego w Nowej Wsi oraz modernizacja ogródka jordanowskiego przy szkole w Michałowicach i Komorowie, jak również placu zabaw w parku w Regułach.
 • Rozbudowano i zmodernizowano przedszkole w Nowej Wsi i w Michałowicach. Tam też wybudowano nowoczesny plac zabaw.
 • Wybudowano świetlicę wiejską i ogródek jordanowski w Opaczy-Kolonii.
 • Wybudowano boisko Orlik 2012 w Sokołowie.
 • Wprowadzono monitoring boisk i terenów szkolnych.
 • Otwarto lodowisko w Michałowicach – w 2007 r. było jednym z trzech w aglomeracji warszawskiej
 • Zmodernizowano budynek ośrodka zdrowia w Michałowicach.
 • Nastąpiła modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie.
 • Budowano urządzenia odwadniające i małej retencji w miejscowościach gminy Michałowice. Kontynuowano budowę sieci wodno - kanalizacyjnej, modernizację dróg, budowę chodników.
 • Kontynuowano współfinansowanie budowy posterunku policji w Regułach, wraz z infrastrukturą drogową. Zakupiono samochody dla policji.
 • Rozpoczęto wspomaganie mieszkańców w selektywnej zbiórce odpadów, m.in. ustawiając pojemniki na segregowane odpady oraz wyznaczając punkty odbioru zużytych leków, baterii czy sprzętu RTV.
 • Gmina nawiązała współpracę z organizacjami pozarządowymi, których powstanie było wynikiem rosnącej potrzeby ożywienia życia kulturalnego.
 • W kalendarzu wydarzeń gminnych pojawia się coraz więcej przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, a także pikniki rodzinne, koncerty i spektakle teatralne. Na stałe wpisują się m.in. Muzyczny Maj w Michałowicach, Komorowska Jesień Muzyczna, w komorowskiej bibliotece „W ogródku u Pani Marii”, festiwal Otwarte Ogrody w Komorowie czy Salon Poezji.
 • W budżecie gminy został wyodrębniony fundusz sołecki i osiedli (od 2009 r. ), który przyczynił się do aktywizacji mieszkańców. Poprzez głosowanie mieszkańcy sołectw i osiedli podejmują decyzje o sposobie wydatkowania z niego środków.
 • Przed komorowską biblioteką stanęła ławeczka Marii Dąbrowskiej. Powstała ona dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu mieszkańców-społeczników działających w Komitecie Organizacyjnym Ławeczki Marii Dąbrowskiej, którzy wytrwale zbierali fundusze na realizację tej inicjatywy.

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli V kadencji

 • Asiński Wojciech - przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów (lutego 2007 r.- rezygnacja) (od 17.01.2008 r.)
 • Bośka Marian - sołtys Nowej Wsi
 • Budzyniak Barbara - sołtys Opaczy Małej
 • Grabka Grażyna - sołtys Opaczy - Kolonii
 • Kozłowski Edward - sołtys Sokołowa
 • Kwaśna Anna - sołtys Suchego Lasu
 • Jeżewski Michał - przewodniczący Zarządu Osiedla (od stycznia 2008 r.)
 • Listosz Tadeusz - sołtys sołectwa Komorów
 • Olak-Popko Anna – przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice
 • Strzelecki Eugeniusz - sołtys Reguł
 • Warsztocka Aleksandra - sołtys Pęcic Małych
 • Widlicki Waldemar - sołtys Pęcic
 • Tatar Józef - sołtys sołectwa Michałowice

 

Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska

Zobacz także