24.09.2017 16:35

Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice

389
W piątek, 22 września szkoła podstawowa w Michałowicach gościła mieszkańców osiedla Michałowice na corocznym zebraniu.

Oficjalnego otwarcia zebrania dokonała przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice, Beata Rycerska, a pośród jego uczestników oprócz mieszkańców byli: wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk, radni – Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska, Eugeniusz Hanc oraz Paweł Zacny. W zebraniu udział wzięli również pracownikcy urzędu – Jarosław Sobol, Józef Kawiorski i Piotr Pacyna oraz dzielnicowy asp. sztab. Tomasz Piątek.

 

Pierwszymi punktami, jakimi zajęli się mieszkańcy było przyjęcie porządku zebrania, wybór sekretarza, którym został Paweł Cichocki oraz przyjęcie protokołu z zebrania z 21 września 2016 r.

 

Wzorem ubiegłego roku tematów nie zabrakło, a samo zebranie okazało się jednym z dłuższych zebrań samorządowców z mieszkańcami w naszej gminie. Podsumowanie działalności zarządu rozpoczęło część dotyczącą sprawozdania z realizacji projektów aktywizujących mieszkańców oraz wniosków z ostatniego zebrania. Dodajmy, iż projekty były sfinansowane z funduszu osiedla, który zgodnie z uchwałą rady gminy Michałowice  posiadają wszystkie sołectwa i osiedla.

 

Wśród wydarzeń, w których uczestniczyli mieszkańcy znalazły się m.in. zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, rodzinne spotkania z grami planszowymi, pokazy filmowe w sali multimedialnej, gimnastyka dla dorosłych, zajęcia nordic walking, zajęcia teatralne dla dzieci. Odbył się spektakl teatralny „Shirley Valentine”, warsztaty fotograficzne, warsztaty decoupage, warsztaty plastyczne w ramach kiermaszów świątecznych, warsztaty chemiczne – laboratorium juniora. Mieszkańcy uczestniczą w spotkaniach brydżowych, do których dołączyły gry planszowe dla dorosłych, a w czerwcu odbyło się coroczne sprzątaniu osiedla zakończone wspólnym pieczeniem kiełbasek. Z funduszu osiedla została zamontowana piaskownica na strefie rekreacji, zostały kupione dwa namioty, które wykorzystywane są w trakcie imprez plenerowych, oraz ekspres do kawy. Na wniosek Zarządu zostało zainstalowane lustro ułatwiające ruch drogowy na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Topolowej, oraz zostały wydzielone miejsca parkingowe w bezpośrednim położeniu sklepów na ul. Jesionowej.

 

Decyzją mieszkańców – 22 głosy – osiedla Michałowice budżet funduszu osiedla na rok 2018, który wyniesie 62 725,63 zł, wzorem lat ubiegłych przeznaczony zostanie na zajęcia kulturalno-sportowe integrujące społeczeństwo,  w tym: 30 000 zł na zajęcia kulturalne, 20 000 zł zajęcia sportowe, 6 000 zł na zakup sprzętu sportowego, który zostanie zainstalowany na terenie skateparku, 6 725,63 zł na zakupy związane z prowadzeniem zajęć kulturalno-sportowych.

 

Jarosław Hirny-Budka z ramienia Zarządu Osiedla Michałowice przedstawił informację na temat zmiany studium dotyczącym terenu „Reguły, Al. Jerozolimskie”. Zgodnie ze wskazówkami wojewody mazowieckiego, gmina przystąpiła do opracowania studium, czego konsekwencją jest Analiza możliwości potrzeb i rozwoju oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę gminy Michałowice. W ramach konsultacji społecznych związanych ze studium, w czerwcu odbył się spacer badawczy oraz spotkanie w Urzędzie Gminy, gdzie mieszkańcy uczestniczyli w debacie plenarnej, a jej szczegóły zostały zawarte w raporcie ze spotkania. Jak relacjonował Jarosław Hirny-Budka, mieszkańcy prezentowali różne oczekiwania, co do zagospodarowania omawianego obszaru, a według niego wiodącym było przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

 

Przewodniczą Zarządu Osiedla Michałowice, Beata Rycerska poinformowała mieszkańców, iż innym obszarem, nad którym aktualnie trwają praca związane z opracowaniem studium jest teren  między ul. Topolową, Regulską i Torfową, teren, na którym znajdują się zbiorniki retencyjne. W tej sprawie również odbył się spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjne. Do 3 października  mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje odnoście zagospodarowania tego terenu poprzez badanie ankietowe.  Ankieta on-line. 

 

Kolejnym punktem zebrania były propozycje mieszkańców do budżetu gminy na rok 2018, a wśród nich znalazły się m.in. budowa żłobka publicznego, wytyczenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej, dokonanie nasadzeń na terenie skateparku, drabinki do ćwiczeń dla młodzieży, budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Jesionowej, instalacja nowych tablic informacyjnych, zorganizowanie dojazdu do kolejki WKD dla miejscowości bardziej oddalonych, wyodrębnia przy ulicy Popiełuszki strefy rekreacji dla mieszkańców z altanami i wydzielonymi miejscami na ognisko i grilla oraz stworzenie SMS-owego systemu powiadomień mieszkańców gminy.

 

W części dotyczącej spraw wniesionych, które były ostatnim punktem zebrania, mieszkańcy najczęściej zgłaszali swoje uwagi związane z bezpieczeństwem, a dokładniej ruchu drogowego. Dotyczyło to zarówno parkowania w pobliżu sklepów na ul. Jesionowej, parkowania w pobliżu terenu szkoły oraz ulicy Ludowej, gdzie znajduje się przychodnia lekarska. Jednym z wniosków mieszkańców była również zmiana organizacji ruchu na ul. Ludowej na jednokierunkową. 

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także