W piątek, 22 września szkoła podstawowa w Michałowicach gościła mieszkańców osiedla Michałowice na corocznym zebraniu.


Oficjalnego otwarcia zebrania dokonała przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice, Beata Rycerska, a pośród jego uczestników oprócz mieszkańców byli: wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk, radni – Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Wyszomirska, Eugeniusz Hanc oraz Paweł Zacny. W zebraniu udział wzięli również pracownikcy urzędu – Jarosław Sobol, Józef Kawiorski i Piotr Pacyna oraz dzielnicowy asp. sztab. Tomasz Piątek.

 

Pierwszymi punktami, jakimi zajęli się mieszkańcy było przyjęcie porządku zebrania, wybór sekretarza, którym został Paweł Cichocki oraz przyjęcie protokołu z zebrania z 21 września 2016 r.

 

Wzorem ubiegłego roku tematów nie zabrakło, a samo zebranie okazało się jednym z dłuższych zebrań samorządowców z mieszkańcami w naszej gminie. Podsumowanie działalności zarządu rozpoczęło część dotyczącą sprawozdania z realizacji projektów aktywizujących mieszkańców oraz wniosków z ostatniego zebrania. Dodajmy, iż projekty były sfinansowane z funduszu osiedla, który zgodnie z uchwałą rady gminy Michałowice  posiadają wszystkie sołectwa i osiedla.

 

Wśród wydarzeń, w których uczestniczyli mieszkańcy znalazły się m.in. zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, rodzinne spotkania z grami planszowymi, pokazy filmowe w sali multimedialnej, gimnastyka dla dorosłych, zajęcia nordic walking, zajęcia teatralne dla dzieci. Odbył się spektakl teatralny „Shirley Valentine”, warsztaty fotograficzne, warsztaty decoupage, warsztaty plastyczne w ramach kiermaszów świątecznych, warsztaty chemiczne – laboratorium juniora. Mieszkańcy uczestniczą w spotkaniach brydżowych, do których dołączyły gry planszowe dla dorosłych, a w czerwcu odbyło się coroczne sprzątaniu osiedla zakończone wspólnym pieczeniem kiełbasek. Z funduszu osiedla została zamontowana piaskownica na strefie rekreacji, zostały kupione dwa namioty, które wykorzystywane są w trakcie imprez plenerowych, oraz ekspres do kawy. Na wniosek Zarządu zostało zainstalowane lustro ułatwiające ruch drogowy na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Topolowej, oraz zostały wydzielone miejsca parkingowe w bezpośrednim położeniu sklepów na ul. Jesionowej.

 

Decyzją mieszkańców – 22 głosy – osiedla Michałowice budżet funduszu osiedla na rok 2018, który wyniesie 62 725,63 zł, wzorem lat ubiegłych przeznaczony zostanie na zajęcia kulturalno-sportowe integrujące społeczeństwo,  w tym: 30 000 zł na zajęcia kulturalne, 20 000 zł zajęcia sportowe, 6 000 zł na zakup sprzętu sportowego, który zostanie zainstalowany na terenie skateparku, 6 725,63 zł na zakupy związane z prowadzeniem zajęć kulturalno-sportowych.

 

Jarosław Hirny-Budka z ramienia Zarządu Osiedla Michałowice przedstawił informację na temat zmiany studium dotyczącym terenu „Reguły, Al. Jerozolimskie”. Zgodnie ze wskazówkami wojewody mazowieckiego, gmina przystąpiła do opracowania studium, czego konsekwencją jest Analiza możliwości potrzeb i rozwoju oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę gminy Michałowice. W ramach konsultacji społecznych związanych ze studium, w czerwcu odbył się spacer badawczy oraz spotkanie w Urzędzie Gminy, gdzie mieszkańcy uczestniczyli w debacie plenarnej, a jej szczegóły zostały zawarte w raporcie ze spotkania. Jak relacjonował Jarosław Hirny-Budka, mieszkańcy prezentowali różne oczekiwania, co do zagospodarowania omawianego obszaru, a według niego wiodącym było przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

 

Przewodniczą Zarządu Osiedla Michałowice, Beata Rycerska poinformowała mieszkańców, iż innym obszarem, nad którym aktualnie trwają praca związane z opracowaniem studium jest teren  między ul. Topolową, Regulską i Torfową, teren, na którym znajdują się zbiorniki retencyjne. W tej sprawie również odbył się spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjne. Do 3 października  mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje odnoście zagospodarowania tego terenu poprzez badanie ankietowe.  Ankieta on-line. 

 

Kolejnym punktem zebrania były propozycje mieszkańców do budżetu gminy na rok 2018, a wśród nich znalazły się m.in. budowa żłobka publicznego, wytyczenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej, dokonanie nasadzeń na terenie skateparku, drabinki do ćwiczeń dla młodzieży, budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Jesionowej, instalacja nowych tablic informacyjnych, zorganizowanie dojazdu do kolejki WKD dla miejscowości bardziej oddalonych, wyodrębnia przy ulicy Popiełuszki strefy rekreacji dla mieszkańców z altanami i wydzielonymi miejscami na ognisko i grilla oraz stworzenie SMS-owego systemu powiadomień mieszkańców gminy.

 

W części dotyczącej spraw wniesionych, które były ostatnim punktem zebrania, mieszkańcy najczęściej zgłaszali swoje uwagi związane z bezpieczeństwem, a dokładniej ruchu drogowego. Dotyczyło to zarówno parkowania w pobliżu sklepów na ul. Jesionowej, parkowania w pobliżu terenu szkoły oraz ulicy Ludowej, gdzie znajduje się przychodnia lekarska. Jednym z wniosków mieszkańców była również zmiana organizacji ruchu na ul. Ludowej na jednokierunkową. 

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także

Szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy Data wydarzenia: 07.02.2018

Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza na cykl spotkań z zakresu pierwszej pomocy.

czytaj więcej
Kiermasz Bożonarodzeniowy w Michałowicach. fot. Mariusz Marcysiak

Kiermasz świąteczny w Michałowicach 10.12.2017 17:50

Co prawda do świąt Bożego Narodzenia pozostały jeszcze 2 tygodnie, ale ich atmosfera od pewnego czasu unosi się nad naszą gminą. W minioną sobotę, 9 grudnia można było ją poczuć w szkole podstawowej w Michałowicach.

czytaj więcej
„Ławeczka” Aleksandra Gelmana. fot. Mariusz Marcysiak

„Ławeczka” Aleksandra Gelmana 08.11.2017 17:15

Nieustana gra pozorów i życiowe zawirowania dwójki bohaterów były tematem kameralnej opowieści pt. „Ławeczka”, którą to opowieść mieszkańcy osiedla Michałowice obejrzeli w niedzielę 5 listopada.

czytaj więcej
Szachy Wikingów. fot. Mariusz Marcysiak

Co to jest Kubb Viking? 30.10.2017 07:20

Kubb Viking to gra, która potocznie nazywana jest Szachami Wikingów. Ale czy szachy, to nie umysłowa gra?

czytaj więcej
Gra terenowa. fot. Mariusz Marcysiak

Gra terenowa – Michałowice-Osiedle 09.10.2017 21:20

Michałowice-Osiedle stały się w minioną sobotę, 07 października, obszarem rodzinnej gry terenowej.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Nowej Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Nowej Wsi 01.10.2017 13:25

Zgodnie z zawiadomieniem sołtysa Nowej Wsi, Mariana Bośki w czwartek, 28 września odbyło się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy uchwalili fundusz sołecki na rok 2018.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Reguł. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Reguł 30.09.2017 12:40

Jak co roku mieszkańcy Reguł spotkali się na sołeckim zebraniu, które w tym roku odbyło się w nowej świetlicy zlokalizowanej w zabytkowym parku przy ul. Wiejskiej.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Michałowic Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Michałowice Wieś z uchwalonym funduszem na 2018 r. 22.09.2017 10:15

Sprawozdanie z działalności sołtys i rady sołeckiej oraz podsumowanie z realizacji uchwały i wniosków z 27 września 2016 r., były jednymi z tematów corocznego zebrania mieszkańców Michałowic Wsi.

czytaj więcej
Zebrane mieszkańców Opaczy-Kolonii. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie sołeckie w Opaczy-Kolonii 16.09.2017 14:10

Mieszkańcy Opaczy-Kolonii jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2018 i przeznaczeniu go w całości na działalność kulturalne i sportowe na terenie sołectwa.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Opaczy Małej fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej 14.09.2017 19:20

Trwa cykl zebrań sołeckich w naszej gminie. Zebrań, na których sołtysi oraz radni sołeccy zdają sprawozdanie z realizacji podjętych przez mieszkańców uchwał i wniosków.

czytaj więcej