02.10.2019 21:50

Zebranie mieszkańców – Osiedle Michałowice

389
Cykl spotkań lokalnych samorządowców z mieszkańcami dobiegł końca. Ostatnią miejscowością w naszej gminie, w której odbyło się zebranie mieszkańców było Osiedle Michałowice.

Dokładnie na piątek 27 września przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice, Agnieszka Lenard zwołała zebranie, na którym przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków oraz działalności zarządu.

W zebraniu z mieszkańcami osiedla udział wziął zastępca wójta gminy Michałowice, Jerzy Sierak oraz przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska, a także radni: Adriana Król-Popiel, Anna Wyszomirska, Jarosław Hirny-Budka i Maciej Polarczyk. 

Porządek zebranie wzorem zebrań w innych miejscowościach naszej gminy obejmował m.in. sprawozdanie z działalności za ostatni rok, uchwalenie wniosku o przeznaczeniu funduszu osiedla, a także propozycje do budżetu gminy i sprawy wniesione.

Od 24 września 2018 do dnia 26 września 2019 zarząd zrealizował uchwałę i wnioski zgodnie z wolą mieszkańców. W tym czasie zarząd zorganizował ćwiczenia ogólnorozwojowe dla młodzieży i dorosłych,  w skład których wchodził:y joga, ćwiczenia sprawnościowe i stretching. Nie zabrakło także okazji do doskonalenia m.in. na warsztatach las w słoiku, zdobienia biżuterii, malowania na kamieniu, fotograficznych i pierwszej pomocy, a na ciekawe filmy zapraszał klub filmowy. W okresie przedświątecznym odbyły się kiermasze rękodzieła, a wiosną przeprowadzono akcję sprzątanie Osiedla Michałowice. Dla chętnych pozbycia się sprawnych, ale już niepotrzebnych rzeczy, przygotowano dwie wyprzedaże garażowe. W ramach funduszu osiedla współfinansowano wydarzenia organizowane przez miejscowe koło emerytów, zakupiono stolik do szachów, który umiejscowiony jest w strefie rekreacji oraz zakupiono bluzki dla zespołu Michałowiczanka. Dzieci w minionym roku mogły uczęszczać na warsztaty pt. laboratorium juniora, zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, planszówki, las w słoiku, warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe. Brały udział w konkursie „Moja książka dla mamy” i w warsztatach „Muzyka dla smyka”.

Wspólnie z sąsiednimi miejscowościami zorganizowano także duże imprezy plenerowe w tym: Dzień Dziecka i Cuda wianki.

Z inicjatywy zarządu powstała tablica informacyjna u zbiegu ulic Popiełuszki i Raszyńskiej, a kolejne dwie już w najbliższym czasie staną przy ul. Szkolnej, Spacerowej i przy Topolowej. Zarząd złożył do urzędu gminy wniosek o postawienie ławek przy ul. Kolejowej wzdłuż ścieżki rowerowej oraz znaku zakazu wjazdu na drogę prowadzącą do zbiorników retencyjnych, a także zakupu karuzeli na plac zabaw. Jeśli chodzi o plac zabaw, a dokładniej o skatepark to podjęto interwencję celem wykonania drobnych napraw oraz zagospodarowania zieleni przy ul. Szkolnej i Spacerowej, w której to sprawie odbyło się już spotkanie z Panią wójt gminy Michałowice, Małgorzatą Pachecka.

Kolejnym punktem zebrania w Michałowicach było uchwalenie wniosku o przeznaczenie funduszu osiedla na rok 2020. Przypomnijmy, że budżet funduszu Osiedla Michałowic na przyszły rok wynosi 76 100,00 zł. I tak zgodnie z wolą mieszkańców w ramach tego funduszu zostaną zorganizowanie zajęcia rekreacyjno-sportowe – szacowany koszt 18 430,00 zł, zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych – szacowany koszt 4 000,00 zł. Również w ramach funduszu zorganizowane zostaną zajęcia i imprezy aktywizujące mieszkańców – szacowany koszt 53 670,00 zł.

W ramach propozycji do budżetu gminy przewodnicząca zarządu osiedla, Agnieszka Lenard zaproponowała: remont skateparku, zagospodarowanie zielenią ul. Szkolnej i Spacerowej, wykonanie oświetlenia na ul. Regulskiej od ul. Topolowej do ostatniego budynku, budowa ścieżki rowerowej od ul. Jesionowej do sklepu Netto oraz wzdłuż torów WKD w kierunku do Opaczy-Kolonii. Przebudowę fontanny, budowa źródełka wraz z poidełkiem z wodą oligoceńską przy ul. Topolowej i Regulskiej, budowa przedszkola w Michałowicach, remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej, postawienie żagla przeciwsłonecznego nad piaskownicą.

Swoje propozycje zgłosili również radni – Beata Rycerska i Jarosław Hirny-Budka, a były to: zabezpieczenie środków na modernizację hali sportowej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Michałowicach, a także na realizację konkursu architektonicznego i projekt nowego przedszkola w Michałowicach. Zabezpieczenie środków na przygotowanie zmiany studium i planu zagospodarowania dla terenu wokół zbiorników retencyjnych w Michałowicach oraz terenu przy cmentarzu, które pozwolą na zrealizowanie tam miejsc rekreacji zgodnie z ich przeznaczeniem w dotychczasowych dokumentach. Przeznaczenie środków na działania ustalone razem z powiatem w zakresie zbudowania drogi rowerowej przy ul. Jesionowej do Netto. Propozycję budowy tej ścieżki, jak i ścieżki wzdłuż torów WKD do Opaczy-Kolonii oraz wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy zieleni na ul. Szkolnej i Spacerowej składał także zarząd osiedla. Ponadto radni zgłosili budowę poidełek z wodą wodociągową, które stanęłyby na osiedlu, dokończenie budowy ujęcia wody oligoceńskiej, postawienie ławek na ul. Topolowej, wykonanie progów zwalniających na ul. Świerkowej oraz zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi, tak by współfinansować zadania programów integracji dzieci i dorosłych cudzoziemców w zakresie nauki języków obcych, albo poradnictwa.

Wśród propozycji do budżetu gminy mieszkańcy osiedla zgłosili również remont ulicy Regulskiej prowadzącej od ul. Topolowej do zbiorników retencyjnych, z której to ulicy strasznie się kurzy i trudno oddychać. Zgłoszono również potrzebę wprowadzenia komunikacji publicznej z Michałowic do Ursusa, dofinansowania przez gminę przejazdów i remont ul. Lotniczej.

Podobnie jak w Regułach jednym z najważniejszych tematów w części dotyczącej spraw wniesionych była sprawa kłopotliwej strzelnicy. Korzystając z okazji, iż w zebraniu udział brał zastępca wójta gminy Michałowice, Jerzy Sierak, mieszkańcy przypomnieli o złożonej do urzędu petycji i ponowili swoja prośbę o pomoc w pozbyciu się tego bardzo dokuczliwego problemu. Podczas zebrania poruszono również temat odpadów zielonych, a dokładnie pakowania ich do worków foliowych oraz kwestię budowy domu seniora na ul. Dworcowej.

Ostatnim punktem zebrania było uchwalenie wniosku o zmianę przeznaczenia środków z funduszu osiedla na rok 2019, które udało się obecnemu zarządowi zaoszczędzić i które będzie można przeznaczyć na dalsze działania aktywizujące mieszkańców Osiedla Michałowice.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także