16.09.2015 08:25

Zebranie z mieszkańcami Sokołowa

260
We wtorek, 15 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Sokołowa. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

Zebranie zorganizowane zostało w miejscowej  świetlicy „Oaza spokoju”. Celem zebrania było podjęcie uchwały i przegłosowanie środków funduszu sołeckiego sołectwa Sokołów na rok 2016.

 

Zanim jednak doszło do podjęcia decyzji i głosowania w sprawie funduszu, sołtys Bartosz Lewandowski  przedstawił protokół z poprzedniego zebrania, a następnie odczytał sprawozdanie z prac Rady Sołeckiej Sokołowa. W ostatnim roku, powiedział sołtys, rada zorganizowała dla mieszkańców spotkanie wigilijne, w czerwcu odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka (wspólnie z sąsiedzkimi miejscowościami: Pęcicami, Pęcicami Małymi i Suchym Lasem), we wrześniu odbył się piknik „Pieczonego ziemniaka”. Zostały zorganizowane także wyjazdowe przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców m.in. do Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Fundusz sołecki sołectwa Sokołów na rok 2016 wynosi 25 031, 19 zł. Uczestniczący w zebraniu  jednogłośnie ustalili, aby na imprezy kulturalne przeznaczyć 10 000 zł, zaś  na aktywizacje mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych - 15 031,19 zł.  

 

Obecny na zebraniu radny Edward Kozłowski powiedział, że w najbliższym czasie planowana jest modernizacja oczka wodnego przy ulicy Rodzinnej. Powiedział, że zgłosiła się firma, która za możliwość wejście w teren działki, przeprowadzi modernizację i zagospodaruje teren wokół oczka wodnego.  

 

Ważnym punktem zebrania były wnioski do budżetu gminy na rok 2016. Mieszkańcy wnioskowali, aby w budżecie gminy znalazły się fundusze na modernizację drogi Wspólnoty wiejskiej,  a także na remont pomieszczeń  świetlicy „Oaza spokoju” i zakup dodatkowego wyposażenia. Mieszkańcy zgłosili również wniosek o doświetlenie ulicy Wąskiej oraz  modernizację ulicy Rodzinnej. 

 

Krzysztof Grabka, wójt gminy, który uczestniczył w zebraniu, powiedział, że już rozpoczęły się prace projektowe związane z remontem ulicy Wspólnoty wiejskiej. Ulica ta wymaga wykonania odwodnienia. Wójt powiedział, że prace będą wykonywane stopniowo. 

 

Podczas zebrania zastanawiano się, że możliwe jest wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Sokołowskiej, drogi powiatowej. Od kilku miesięcy na tej drodze mieszkańcy zaobserwowali wzmożony ruch. Edward Kozłowski, radny, powiedział, że złożył w tej sprawie wniosek do powiatu. Dyskutowano także o wyremontowaniu figurki Matki Bożej, która  ma 110 lat i jest wpisana do rejestru zabytków oraz ilości remontów i inwestycji mających miejsce na terenie Sokołowa.  Wójt wyjaśniał jaka jest struktura wpływów i podziału wydatków budżetowych. Największe wpływy stanowi pozycja podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wydatki z budżetu gminy tak są konstruowane, aby nie pominąć żadnej z 13 gminnych miejscowości.     

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także