Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 85 podstron zawierających "klub aktywnej mamy kgw w nowej wsi"
21 Dane kontaktowe
Koordynator Pan Marek Piątkowski Tel.: +48 601 555 672 Konsultant ds. wolontariatu Pani Natalia Kremplak Tel.: +48 535 223 035 Gminne Centrum Wolontariatu ul. Ryżowa 90,
22 Modernizacja pracowni
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi  otrzymał pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego
23 Żłobki i kluby dziecięce
ŻŁOBKI / KLUBY DZIECIĘCE Niepubliczny Żłobek "Misie Patysie" DOTOWANY 05-806 Nowa Wieś ul. Wiśniowa
24 Wolontariat 2015
W roku 2015 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracowało na rzecz Ośrodka 17 osób oraz 8 osób
25 Przychodnie / apteki
PRZYCHODNIE LEKARSKIE „Arka" Komorów, ul. Berylowa 34, tel (22) 758-00-85  RES-MED. Michałowice,ul. Ludowa 7, tel. (22) 753-04-04 Przychodnia Lekarska ZDROWIE
26 Sport i rekreacja
W gminie ważną bazę sportową stanowią placówki oświatowe, w których zadbano nie tylko o wyposażenie sal i miejsc do nauki, ale także o sferę ruchu.
27 Ochrona zdrowia
Zadania w zakresie ochrony zdrowia nie zostały instytucjonalnie przyjęte przez samorząd. Od 2004 roku na terenie gminy działają trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.
28 Wolontariat 2017
W roku 2017 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracowało na rzecz Ośrodka 5 osób oraz 8 osób
29 Teleadresy
Pogotowie Ratunkowe - 999 Pogotowie Gazowe - 992 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Energetyczne - 991 Ogólnopolski Numer Alarmowy - 112   POLICJA Komisariat
30 Telefony alarmowe i awaryjne
Pogotowie Ratunkowe - 999 Pogotowie Gazowe - 992 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Energetyczne - 991 Ogólnopolski Numer Alarmowy - 112   POLICJA Komisariat
31 Redakcja Biuletynu
Za treść opublikowaną na stronie odpowiada: Jadwiga Jodłowska   Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi modyfikuje
32 Wykaz rejestrów oraz ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy Michałowice
rejestr kancelaryjny – dziennik korespondencyjny, rejestr przepisów gminnych, rejestr uchwał rady gminy, rejestr stanowisk rady gminy, rejestr interpelacji
33 Lista jednostek organizacyjnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
34 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
Godziny pracy ośrodka: Poniedziałek - 8.00 – 18.00 Wtorek – Czwartek 8.00 –16.00 Piątek - 8.00-14.00 dzień wewnętrzny Sekretariat Pani Agata Engel, tel .22 350 91
35 Ochrona danych osobowych
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?   Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Urząd Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy
36 Dane adresowe
  Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice ul. Raszyńska 34 05-816 Michałowice   www.biblioteka.michalowice.pl tel/fax: (22) 723 86
37 Historia
Na podstawie przeprowadzonych licznych badań archeologicznych, można stwierdzić, że najstarsze ślady osadnictwa naszych praprzodków, które odnaleziono na terenie dzisiejszego
38 Protokół Nr XIV
Z obrad XIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2003-12-08
39 Wolontariat 2018
W roku 2018 w ramach porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pracowało na rzecz Ośrodka 4 osoby oraz 8 osób
40 Pomoc społeczna
Kluczowe zadania realizowane w ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 2019 roku.  Z obszaru pomocy społecznej: Prowadzenie  placówki