Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 854 podstron zawierających "osiedle michałowice"
41 Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
42 Podział Gminy Michałowice na okręgi wyborcze
Nr okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybieranych  w okręgu 1 sołectwo Opacz
43 Uchwała Nr XI/100/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę nazwy miejscowości „Michałowice-Osiedle” na „Michałowice”, gmina Michałowice.
44 Teren Szkoły w Komorowie
W środę, 19 sierpnia 2020 r. na ternie szkoły podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zostaną wykonane prace polegające na wycince drzew. Sosny, które zostały zakwalifikowane do
45 Uchwała Nr XLI/384/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz-Kolonia”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Opacz-Kolonia
46 Uchwała Nr XI/101/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice
47 Uchwała Nr XVII/175/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 469, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice
48 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 4 września 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach okręgów
49 Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działek przyległych, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
50 Przy stacji WKD Michałowice powstaną miejsca postojowe
Dzisiaj rozpoczęło się utwardzanie nawierzchni pod miejsca postojowe, które powstaną nieopodal stacji kolejki WKD w Michałowicach (na tyłach ul. Dworcowej).
51 Uchwała Nr XL/282/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 845/40, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.
52 Uchwała Nr XIX/120/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
53 Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zmiany nazwy miejscowości
54 Uchwała Nr XLIV/297/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.
55 Warsztaty małego chemika – Michałowice
Ciekawość otaczającego nas świata drzemie w nas wszystkich. Jednym ze sposobów na jego poznanie jest udział w warsztatach małego chemika. Warsztatach, podczas których dzieci
56 Konsultacje projektu dokumentu
Przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. „Strategia Promocji Gminy Michałowice". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag do jego treści.    Uwagi
57 Uchwała Nr XXXVII/254/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
58 Uchwała Nr XLVI/326/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej w obrębie ew. Michałowice Osiedle, gmina
59 Sprzątanie osiedla Michałowice
W sobotę 30 marca mieszkańcy Osiedla Michałowice zebrali się na wspólne, wiosenne porządki.
60 Uchwała Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 820, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, na części działki ew. nr 6/5 oraz na części