Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 34 podstron zawierających "gmina micha������owice"
2 Wyróżnienia
Miło nam poinformować, że również w rankingach przygotowanych dla "Wspólnoty" Gmina Michałowice zajęła: 3 pozycje na Mazowszu w rankingu
3 Mieszkańcy
Proces urbanizacji gminy powoduje zmiany w rozmieszczeniu ludności i formowanie się dużych skupisk w kilku miejscowościach. Jest to dodatkowa przesłanka do rozwoju handlu
4 Szkoły i przedszkola
Dotacje i środki własne związane z oświatą Gmina Michałowice rokrocznie realizuje szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów
5 Środowisko przyrodnicze
Zasoby środowiska przyrodniczego gminy Michałowice mają ponadlokalne znaczenie. Z jednej strony coraz więcej osób wybiera gminę jako miejsce do zamieszkania wśród rozległych
6 Położenie
Gmina Michałowice jest zlokalizowana w centralnej części Niziny Mazowieckiej. Wchodzi w skład powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego. Położona w zachodniej
7 Gospodarka
W gminie Michałowice w 2019 r. ludność w wieku produkcyjnym wynosiła 10 525 osób, natomiast w przedprodukcyjnym 3757, a poprodukcyjnym - 4039. Poziom aktywności
8 Ochrona zdrowia
PRZYCHODNIE LEKARSKIE Na terenie gminy działa 5 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczących usługi w ramach NFZ: „Arka" Komorów, ul. Berylowa
9 Kultura
Działania w dziedzinie kultury Gmina Michałowice opiera na rocznym planie imprez kulturalnych – wśród nich ważne miejsce zajmują te, które na stałe wpisały się
10 Historia
Pierwsze wzmianki na temat osadnictwa na terenie Michałowic, Komorowa, Pęcic i Opaczy sięgają XIII wieku. Ziemie michałowickie należały wówczas do tzw. "klucza
11 Sport i rekreacja
W gminie ważną bazę sportową stanowią placówki oświatowe, w których zadbano nie tylko o wyposażenie sal i miejsc do nauki, ale także o sferę ruchu.
12 Infrastruktura
WODOCIĄGI I KANALIZACJA Ponad 98 % budynków mieszkalnych gminy Michałowice podłączonych jest do sieci wodociągowej, a 96% do sieci kanalizacyjnej, podczas gdy średnia