21.09.2016 15:45

Skargi oddalone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny !!!

54
21 września br. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargi właścicieli nieruchomości na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej „Dóbr Ziemskich Michałowice”.

Wyrok WSA jest nieprawomocny. Gmina Michałowice z pewnością wniesie skargę kasacyjną od dzisiejszego wyroku. Szersze informacje będziemy przedstawiać Państwu po uzyskaniu pisemnego wyroku WSA wraz z uzasadnieniem. 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także