23.01.2017 16:00

Dobra Ziemskie Michałowice - postępowanie pojednawcze o zapłatę ponad pół miliarda zł odszkodowania

1430
Troje spadkobierców dawnej właścicielki majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” wystąpiło z wnioskiem do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej Skarb Państwa (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostę Pruszkowskiego, Wojewodę Mazowieckiego), Gminę Michałowice oraz Gminę Raszyn o zapłatę odszkodowania w wysokości ponad pół miliarda zł za utracone grunty położone w gminach Michałowice i Raszyn.

Załączniki

Opublikowany przez: Marcin Walichnowski

Zobacz także