13.02.2014 11:15

Informacja uzupełniająca ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r.

991
W dniu 13 lutego 2014 r. wpłynęła odpowiedź WSA na zapytanie dotyczące ewentualnych skutków procesowych wydania przez Ministra postanowienia uzupełniającego decyzję MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r.

Gmina Michałowice informuje, że w dniu 13 lutego 2014 r. otrzymała odpowiedź Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie na zapytanie dotyczące ewentualnych skutków procesowych wydania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowienia znak GZrn-057-625-514/11, uzupełniającego decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r.
W swoim zapytaniu Gmina prosiła o pisemne potwierdzenie informacji telefonicznie przekazywanych przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa oraz pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że skarga wniesiona przed doręczeniem ww. postanowienia stronom, nie zostanie odrzucona jako wniesiona przed terminem.

Poniżej publikujemy odpowiedź WSA.

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator

Zobacz także