W zebraniu wzięło udział ok. pół tysiąca osób: mieszkańców osiedla Michałowice, innych miejscowości naszej gminy oraz gminy Raszyn (Majątki Ziemskie Michałowice również znajdowały się na terenach, które obecnie należą do gminy Raszyn)
Głos zabiera wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka; od lewej: Joanna Krysińska, Sylwia Krasowicz z kancelarii adwokacko-radcowskiej KIK (kancelaria ta jest pełnomocnikiem gminy Michałowice) oraz przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice Roman Bedyński Stół prezydialny Głos zabiera Lidia Kostańska – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Głos zabiera Roman Bedyński – przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice; po jego prawej stronie: Adam Michałowski – naczelnik Wydziału Rewindykacji w Departamencie Gospodarki Ziemią oraz Lidia Kostańska – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Zbieranie podpisów pod petycją

Zebranie to odbyło się 15 stycznia 2014 r. w przepełnionej hali gimnastycznej Zespołu Szkół w Michałowicach.


Tak licznego zebrania w dziejach osiedla Michałowice jeszcze nie było. Na liście podpisało się niemal 400 osób, ale nie wszyscy mieli cierpliwość, by stać w długiej kolejce i złożyć swój podpis. Można więc stwierdzić, iż w zebraniu wzięło udział ok. pół tysiąca osób.

 

Kontrowersje wzbudziła decyzja ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 grudnia 2013 r., dotycząca nieruchomości ziemskiej, skonfiskowanej w wyniku reformy rolnej w 1948 r., stanowiącej własność Barbary Grocholskiej, oznaczonej jako „Dobra Ziemskie Michałowice”; a przede wszystkim zapis, że decyzja ta: „nie oznacza automatycznej zmiany stanu prawnego gruntów (…) Nie oznacza natomiast, że wspomniane nieruchomości w całości ani w części przechodzą na własność spadkobierców Barbary Grocholskiej. W stosunku do nieruchomości tych możliwe jest natomiast podejmowanie dalszych kroków prawnych, których precyzyjne określenie leży w gestii następców prawnych Barbary Grocholskiej. (…) Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem ministra rolnictwa i rozwoju wsi w terminie 30 dni od daty doręczenia”.

 

– Co to znaczy? Jakie mogą być tego konsekwencje? – zastanawiają się mieszkańcy. – Czy będziemy musieli wyprowadzić się z naszych domów?! – padają, nierzadko nacechowane dużymi emocjami, pytania. Zebranie było próbą wyjaśnienia wątpliwości.

 

Zebranie faktycznie prowadził wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, a nie przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice Roman Bedyński – co świadczyło o randze zebrania.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowali: Lidia Kostańska – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Adam Michałowski – naczelnik Wydziału Rewindykacji w Departamencie Gospodarki Ziemią. Sprawę roszczeń spadkobierców hrabiny Barbary Grocholskiej tłumaczył Henryk Grocholski – wnuk hrabiny, pełnomocnik, jak powiedział, siedmiu dziesiątych  spadkobierców.

 

– Nasza decyzja nie kwestionuje państwa własności – tłumaczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) – ale decyzję reformy rolnej.

 

Wtedy padło pytanie do przedstawicieli MRiRW: – Czy możecie państwo zagwarantować, że nasze działki są bezpieczne?

 

Uczestnicy zebrania usłyszeli, że nie ma takich gwarancji, a decyzję podejmie sąd.  

 

Nie tylko właściciele zagrożonych posesji są oburzeni: dlaczego w demokratycznym państwie neguje się akty notarialne i pozostawia furtkę prawną, która może okazać się niebezpieczna?

 

Podsumowaniem zebrania – jego puentą, okazała się wypowiedź wójta gminy Michałowice Krzysztofa Grabki, skierowana do przedstawicieli MRiRW: – Proszę państwa, to nie są numery działek, to są ludzie. Chodzi o dorobek całego życia, a nawet kilku pokoleń. Urzędy państwowe powinny dbać o to, by obywatel w swoim kraju czuł się bezpiecznie, żeby miał poczucie bezpieczeństwa. To jest istota państwa prawa, istota społeczeństwa obywatelskiego.

– Proponuję też rozwiązanie systemowe, w skali całego kraju, by podobne sytuacje już nie powtórzyły się – powiedział wójt.

Wypowiedź ta została nagrodzona brawami.

 

Akcja pt. „Majątki Ziemskie Michałowice” trwa. Na zebranie przygotowano i umieszczono na stolikach wzory pism prawnych, które będą wysyłali mieszkańcy. Rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją – stanowiskiem wójta gminy Michałowice i mieszkańców osiedla Michałowice, skierowanym do naczelnych organów władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, a na stronie internetowej gminy Michałowice pojawia się coraz więcej informacji i dokumentów dotyczących sprawy. 

Opublikowane przez: Stanisław Szałapak

Zobacz także

Dobra Ziemskie Michałowice - postępowanie pojednawcze o zapłatę ponad pół miliarda zł odszkodowania

Dobra Ziemskie Michałowice - postępowanie pojednawcze o zapłatę ponad pół miliarda zł odszkodowania 23.01.2017 16:00

Troje spadkobierców dawnej właścicielki majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” wystąpiło z wnioskiem do Sądu o zawezwanie do próby ugodowej Skarb Państwa (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostę Pruszkowskiego, Wojewodę Mazowieckiego), Gminę Michałowice oraz Gminę Raszyn o zapłatę odszkodowania w wysokości ponad pół miliarda zł za utracone grunty położone w gminach Michałowice i Raszyn.

czytaj więcej
RPO wniósł skargę kasacyjną ws. reprywatyzacji w Michałowicach

RPO wniósł skargę kasacyjną ws. reprywatyzacji w Michałowicach 23.12.2016 17:10

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną ws. unieważnienia decyzji z 1948 r. o nacjonalizacji gruntów w podwarszawskich Michałowicach - poinformowało Biuro RPO. Niedawny wyrok sądu administracyjnego - według RPO - nie zabezpiecza praw mieszkańców gminy.

więcej w artykule na stronie: biznes.onet.pl

czytaj więcej
Skargi oddalone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny !!!

Skargi oddalone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny !!! 21.09.2016 15:45

21 września br. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargi właścicieli nieruchomości na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej „Dóbr Ziemskich Michałowice”.

czytaj więcej
Informacja w sprawie w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice”

Informacja w sprawie w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice” 03.04.2014 14:40

Wzór pisma dla osób, które nie są w stanie uzupełnić braków wymaganych przez Sąd w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice”

czytaj więcej
Informacja uzupełniająca ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r.

Informacja uzupełniająca ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r. 13.02.2014 11:15

W dniu 13 lutego 2014 r. wpłynęła odpowiedź WSA na zapytanie dotyczące ewentualnych skutków procesowych wydania przez Ministra postanowienia uzupełniającego decyzję MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r.

czytaj więcej
Informacja ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r.

Informacja ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r. 12.02.2014 10:59

W dniu 10.01.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał postanowienie znak GZrn-057-625-514/11, uzupełniające decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r., dotyczącą nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej, oznaczonej jako „Dobra Ziemskie Michałowice. Postanowienie w chwili obecnej jest doręczane stronom postępowania.

czytaj więcej
List otwarty do centralnych organów władzy publicznej

List otwarty do centralnych organów władzy publicznej 12.02.2014 10:40

Informacje dotyczące listu otwartego Wójta Gminy Michałowice i mieszkańców Osiedla Michałowice do centralnych organów władzy publicznej


czytaj więcej
Skarga Gminy Michałowice do WSA

Skarga Gminy Michałowice do WSA 24.01.2014 16:10

Publikujemy do Państwa wiadomości projekt skargi Gminy Michałowice, który zostanie złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

czytaj więcej
Szablon skargi do WSA

Szablon skargi do WSA 21.01.2014 11:55

Szablon skargi do WSA na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia dotyczącej nieruchomości „Dobra Ziemskie Michałowice”

czytaj więcej
Stanowisko Wójta i Mieszkańców Michałowic

Stanowisko Wójta i Mieszkańców Michałowic 16.01.2014 09:10

Jeżeli chcieliby Państwo poprzeć wspólne stanowisko i złożyć swój podpis na liście, zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice, do Referatu Geodezji i Rolnictwa, pok. 208, II p. do dnia 24 stycznia 2014 r.


czytaj więcej