12.02.2014 10:59

Informacja ws. postanowienia MRiRW z dnia 10.01.2014 r.

727
W dniu 10.01.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał postanowienie znak GZrn-057-625-514/11, uzupełniające decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r., dotyczącą nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej, oznaczonej jako „Dobra Ziemskie Michałowice. Postanowienie w chwili obecnej jest doręczane stronom postępowania.

Wydanie ww. postanowienia w tej dacie, w kontekście art. 111 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, będzie miało wpływ na ostateczny termin do wniesienia skargi na decyzję Ministra Rolnictwa z dnia 17.12.2013 r.

W celu rozwiania wątpliwości dotyczących ewentualnych skutków procesowych wydania przez Ministra postanowienia uzupełniającego, Gmina Michałowice wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o pisemne potwierdzenie informacji telefonicznie przekazywanych przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa oraz pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że skarga wniesiona przed doręczeniem ww. postanowienia stronom, nie zostanie odrzucona jako wniesiona przed terminem. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, rosnący stopień skomplikowania sprawy oraz fakt, że pewne kwestie mogą zostać ostatecznie rozstrzygnięte tylko na etapie rozpatrywania sprawy przez sąd, trudno nam odpowiedzialnie wskazywać Państwu wiążący sposób postępowania. Informujemy jednak, że z ostrożności procesowej Gmina Michałowice ponownie wniesie swoją skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2013 r.

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator

Zobacz także