12.02.2014 10:40

List otwarty do centralnych organów władzy publicznej

701
Informacje dotyczące listu otwartego Wójta Gminy Michałowice i mieszkańców Osiedla Michałowice do centralnych organów władzy publicznej

Wójt Gminy Michałowice przekazuje do Państwa wiadomości treść wystąpienia w  sprawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stwierdzeniu nieważności orzeczeń z roku 1948 dotyczących objęcia majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” dekretem PKWN z dnia
6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, skierowanego do centralnych organów władzy publicznej. Dołączono do niego „Stanowisko Wójta Gminy Michałowice i mieszkańców Osiedla Michałowice”, którego treść odczytano podczas zebrania ogólnego mieszkańców osiedla Michałowice w dniu 15.01.2014 r. i które opublikowano na stronie internetowej Gminy (zobacz więcej więcej na stronie).

 

Stanowisko, pod którym podpisało się 355 mieszkańców Michałowic, wraz z listami poparcia, zostało przesłane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Wojewody Mazowieckiego oraz Sekretarza Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator

Zobacz także