03.04.2014 14:40

Informacja w sprawie w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice”

1048
Wzór pisma dla osób, które nie są w stanie uzupełnić braków wymaganych przez Sąd w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice”

W związku z dostarczanymi do mieszkańców wezwaniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do uzupełnienia odpisów skarg na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013, w sprawie „Dobra Ziemskie Michałowice” w żądanej przez sąd liczbie, publikujemy wzór pisma dla osób, które nie są w stanie uzupełnić braków wymaganych przez Sąd. Złożenie takiego pisma, mimo odrzucenia skargi przez Sąd z powodu nieuzupełnienia braków, pozwoli pozostać w postępowaniu w charakterze uczestników po stronie Gminy Michałowice.

Pismo publikujemy w 2 wariantach:

wariant pierwszy dotyczy osób, które w związku z niemożnością uzupełnienia odpisów skargi w żądanej przez Sąd liczbie, chcą cofnąć skargę.

Wariant drugi dotyczy osób, które podtrzymują skargę, ale nie są w stanie uzupełnić odpisów skargi w żądanej przez Sąd liczbie.

Załączniki

Autor: Dariusz Ruta
Opublikowany przez: Dariusz Ruta

Zobacz także