27.09.2016 22:15

Zebranie mieszkańców Michałowic-Wsi

460
We wtorek, 27 września w sali przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, odbyło się zwołane przez sołtys, Adriannę Król-Popiel zebranie mieszkańców sołectwa Michałowice-Wieś

W zebraniu mieszkańców sołectwa wziął udział również wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk i radni gminy, a także dzielnicowy asp. sztab. Tomasz Piątek.

 

Po zatwierdzeniu przez mieszkańców porządku obrad, jaki zaproponowała sołtys Michałowic-Wsi przystąpiono do wyboru sekretarza zebrania, którym został Krzysztof Ozimek – członek rady sołeckiej.

 

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez sołtys, Adriannę Król-Popiel sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych podczas zebrania z dnia 18.09.2015 r, a także sprawozdanie z działalności sołtys i rady sołeckiej za ostatni rok.

W tym czasie w ramach uchwały podjętej na poprzednim zebraniu w sołectwie zrealizowano wiele projektów kulturalno-sportowych aktywizujących mieszkańców, a w tym:

 

Rok 2015 – wrzesień – ognisko „Pożegnaj lato z sąsiadem”, październik – grudzień warsztaty malarskie dla dorosłych i dzieci oraz warsztaty malowania buziek, listopad – zabawa andrzejkowa i wyjazd mieszkańców na koncert do Otrębus, grudzień – warsztaty kreatywnego malowania oraz warsztaty świąteczne dla dzieci.

 

Rok 2016 – styczeń – czerwiec – warsztaty malarskie dla dzieci i dorosłych, luty – wsparcie wystawa fotografii w bibliotece, luty – czerwiec – warsztaty kulinarne dla dzieci, marzec – czerwiec – gimnastyka dla dorosłych i zajęcia Pilates, a także warsztaty małego podróżnika, kwiecień – akcja sprzątanie Michałowic i Michałowic-Wsi, kwiecień – czerwiec – warsztaty fotograficzne, maj – spływ kajakowy, czerwiec – IV rodzinne podchody, wrzesień – ognisko „Pożegnaj lato z sąsiadem”. Ponadto w ramach budżetu na rok 2016 odbędzie się jeszcze: październik – grudzień – warsztaty teatralne dla dzieci, a także Pilates dla dorosłych, listopad – zabawa andrzejkowa i grudzień – warsztaty świąteczne.

 

W ramach działalności sołtys i rady sołeckie były prowadzone rozmowy z wójtem i GDDKiA w sprawie hałasu dobiegającego z drogi S7, S8 i południowej obwodnicy Warszawy, których wynikiem były przeprowadzone badania poziomu hałasu. 

 

W trakcie ostatniego roku wykonano m.in. ustawienie koszów na odpady wzdłuż ul. Poniatowskiego i Wesołej. Przeprowadzono remont ul. Zgody, Borowskiego, Pałacowej, Kasztanowej, Parkowej, I i III etap ul. Poniatowskiego. Wykonano również oświetlenie ul. Błękitnej, ułożono chodnik na ul. Kolejowej, a także uporządkowano naroże ul. Kolejowej i Wesołej oraz pobocza na ul. Szarej.

 

Zgodnie z decyzją mieszkańców fundusz sołecki  na rok 2017, który wyniesie 43 675,08 zł zostanie przeznaczony na dwa cele. Kwota 30 000,00 zł będzie przeznaczona na działania kulturalne i 13 675,08 zł na sportowe. Tym samym przyszłoroczny budżet w całości będzie przeznaczony na aktywizację mieszkańców sołectwa.   

 

W propozycjach zgłaszanych przez mieszkańców do budżetu gminy na rok 2017 znalazło się m.in. takie potrzeby jak: utworzenie strefy rekreacji – siłownia na powietrzu, stworzenie w urzędzie jednostki odpowiedzialnej za komunikację między urzędem a mieszkańcami, zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego z ul Wesołą – względy bezpieczeństwa przechodzących tam dzieci, które wracają ze szkoły, jak również wycinka uschniętych drzew przy ul. Kolejowej, ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kolejowe i Kasztanowej, położenie światłowodu, budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Błękitnej. 

 

Jak zapewnił w trakcie zebrania wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, części ze zgłaszanych przez mieszkańców propozycji jest już w przygotowaniu do realizacji m. in. wycinka uschniętych drzew przy ul. Kolejowe, gdzie urząd oczekuje na zgodę starostwa na ich usunięcie, a także sprawa ścieżki rowerowej przy ul. Kolejowej i Kasztanowej, która została uwzględniona w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.   

 

Na zakończenie, w części dotyczącej wolnych wniosków pojawiła się sprawa otwarcia wiaduktu w ciągu ul. Czystej, usunięcia lub naprawy słupów telekomunikacyjnych na ul. Wesołej, a także wywarcia wpływu na firmę odbierającą odpady, aby po zakończeniu prac nie pozostawiała zalanych podjazdów nieczystościami oraz żeby pozostawiała harmonogram odbioru odpadów w skrzynkach listowych, gdyż nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość sprawdzić tą informację na stronie internetowej.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także