15.09.2016 20:50

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej

241
Zgodnie z zarządzeniem sołtys Opaczy Małej, Barbary Budzyniak w środę, 14 września w sali przy ul. Raszyńskiej 34, w Michałowicach odbyło zebranie mieszkańców.

Zebranie otworzyła i poprowadziła sołtys, Barbara Budzyniak, a sekretarzem zebrania została wybrana Ewa Wojna. W zebraniu oprócz mieszkańców Opaczy Małej udział wziął wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz radni gminni i kierownik referatu inwestycji i remontów, Józef Kawiorski.

 

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z zebrania z dnia 7 września 2015 r. sołtys, Barbara Budzyniak przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2016. Wśród wydarzeń, z których skorzystali mieszkańcy Opaczy Małej, a które w 2016 r. zostały zrealizowane z funduszu sołeckiego znalazły się: spotkanie wielkanocne oraz spotkanie opłatkowe, a także wyjazdowe przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców.

 

Kolejnym punktem zebrania było uchwalenie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na rok 2017, który w kwocie 24 475, 29 zł został w całości przeznaczony na zajęcia kulturalne i sportowe dla dzieci i dorosłych z Opaczy Małej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez uczestniczących w zebraniu mieszkańców.

 

W dalszej części mieszkańcy złożyli wnioski do budżetu gminnego na rok 2017, a wśród nich znalazły się m.in. uruchomienie komunikacji zbiorowej w Opaczy Małej, oświetlenie kładki nad drogą S8 od strony wschodniej, utwardzenia ulicy Słonecznikowej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Czystej, a także wykonanie chodnika na ul. Targowej po stronie północnej i ustawienia dodatkowych ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi S8 od strony południowej. Mieszkańcy zgłosili również wnioski o budowę świetlicy wiejski, budowę strefy rekreacji i wykonanie regulacji oświetlenia kapliczki, której 100. lecie mieszkańcy obchodzili 11 września.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także