17.09.2018 11:50

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej

281
W środę, 12 września odbyło się doroczne zebranie mieszkańców sołectwa Opacz Mała, w trakcie którego sołtys Barbara Budzyniak zdała sprawozdanie ze swojej działalności, a także z działalności rady sołeckiej.

Zgodnie z przyjętym przez mieszkańców porządkiem zebrania, w którym uczestniczył wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz radni Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Anna Kamińska i Eugeniusz Hanc – w pierwszej kolejności został wybrany jego sekretarz, którym została Maria Zabłotniak.

Miniony rok to szereg działań, a w tym czasie udało się zrealizować m.in.: budowę nawierzchni w ulicy Czystej, budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej (od ul. Borowskiego do ul. Jałowcowej), dokonano nasadzenia kwiatów w otoczeniu kapliczki przy ul. Targowej. W tym czasie została również otwarta kładka dla pieszych i rowerzystów nad ul. Czystą, a także rada gminy uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla Opaczy Małej.

W imieniu mieszkańców skierowano również pismo do wójta gminy Michałowice i ZTM w sprawie uruchomienia komunikacji zbiorowej – wydłużenia linii 177. W odpowiedzi na powyższe pismo oraz prośbę wójta o wydanie opinii ZTM informuje, iż obecna trasa jest optymalna i nie planuje jej zmiany.

Także w imieniu mieszkańców wysłano pismo odwoławcze do wojewody mazowieckiego na decyzje starosty powiatowego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr 45. Odpowiedzi od wojewody były przesłane indywidualnie po wyznaczeniu stron, które informował, że zwrócił decyzję do starosty do ponownego rozpatrzenia. Aktualnie sprawa została uznana za przedawnioną, a uchwalony przez radę gminy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje budowy masztów telefonii komórkowej.

Z inicjatywy radnej Adriany Król-Popiel zostało wystosowane pismo od mieszkańców do PGE w sprawie bardzo złego stanu sieci energetycznej, co skutkuje częstym i krótkotrwałym brakiem prądu.

Z pośród uchwał i wniosków przyjętych podczas zebrania z dnia 12.09.2017 r. zrealizowano: wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego wraz ze zwiedzaniem cmentarza wojskowego na Powązkach, w szkole podstawowej w Michałowicach odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci, zorganizowano spotkanie wigilijne mieszkańców, a w jego trakcie z koncertem kolęd wystąpił zespół Retrospektakl, zrealizowano warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat, odbyło się spotkanie Wielkanocne w trakcie którego wystąpił chór „Czerwone Korale”, w sierpniu 2018 r. zorganizowano jednodniową wycieczkę na pola Grunwaldu wraz ze zwiedzaniem sanktuarium w Gietrzwałdzie.

Jednogłośną decyzją mieszkańców środki z funduszu sołeckiego w kwocie 29 484,93 zł na rok 2019 zostały przeznaczone na organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i dorosłych – mieszkańców Opaczy Małej.

Podczas punktu dotyczącego propozycji do budżetu gminy na rok 2019 mieszkańcy wraz z poparciem radnej Adriany Król-Popiel zgłosili budowę świetlicy (wspólnej dla mieszkańców Opaczy Małej i Michałowic-Wsi), a także modernizację ul. Parkowej, montaż słupków betonowych w okolicy kapliczki przy ul. Targowej ograniczających możliwość parkowania samochodów, budowę chodnika na ul. Targowej nr 13, budowę windy przy kładce pieszo rowerowej przy ul. Targowej.

W trakcie zebrania mieszkańcy wśród spraw wniesionych zgłosili potrzebę powstania tablicy informującej o ciągłości miejscowości Opacz Mała w miejscu przed i poza wiaduktem w ulicy Targowej przebiegającej na trasą Salomea-Wolica, naprawę chodnika na ul. Targowej oraz prośbę o interwencję policji przy kładce u zbiegu ulic Targowej i Słonecznikowej, gdzie często zbierają się różne osoby.    

 

 

Zobacz także