24.09.2018 12:30

ZEBRANIE W SUCHYM LESIE

258
Zebranie mieszkańców w Suchym Lesie rozpoczęło się w pierwszym terminie, wzięło w nim udział osiemnaście osób. Zebranie prowadził sołtys Edward Chruściak.

Zebranie odbyło się 19 września, uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni gminy i powiatu pruszkowskiego. Obecni byli również dzielnicowi: Paweł Biegalewski i Karolina Kłosowska. Rozpoczęło się miłym akcentem. Wójt Krzysztof Grabka podziękował mieszkańcom, którzy włączyli się w organizację dożynek gminnych. Mieszkańcy zorganizowali degustację soków i owoców. Krzysztof Grabka wręczył dyplom i upominki mieszkańcom: Ewie Chruściak, Iwonie Ciemińskiej, Natalii Ciemińskiej, Mai Ciemińskiej, Bogusławie Kwaśnej, Agnieszce Sztyk, Hannie Tumiłowskiej, rodzinie Ciesielskich: Iwonie, Katarzynie, Łukaszowi i Mateuszowi oraz  Edwardowi Chruściakowi, sołtysowi sołectwa Suchy Las.

Sołtys rozpoczął spotkanie od przedstawienia sprawozdania z prac sołtysa i rady sołeckiej za miniony rok działalności. Jednocześnie było to sprawozdanie z wydatkowania funduszu sołeckiego na rok 2018. Powiedział, że od września 2017 roku odbyły się następujące wydarzenia: wigilia mieszkańców sołectwa oraz z okazji Dnia Dziecka dzieci wyjechały na farmę iluzji. Mieszkańcy mieli także możliwość uczestnictwa w zajęciach pilatesu. Podczas tegorocznych dożynek sołectwo Suchy Las zdobyło pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszą kompozycję. Dodatkowo został zakupiony do świetlicy i na zewnątrz sprzęt nagłaśniający, postawione zostały trzy ławki na terenie przy świetlicy, zostały zrobione nasadzenia drzew i krzewów, ustawione zostały stojaki na rowery. Sołtys zapowiedział, że z tego budżetu odbędzie się jeszcze wigilia mieszkańców.

Z ogromną satysfakcją podkreślił, że 18 września odbyło się komisyjne oddanie do użytku boiska. Jest to boisko rekreacyjne, które służyć będzie do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną i koszykówkę. Wrzesień jest ciepły i słoneczny dlatego boisko, od pierwszych swych dni, stało się popularnym miejscem na aktywne spędzanie czasu. Sołtys dodał jeszcze, że zakupione zostaną piłki, jak również, z pieniędzy obecnego budżetu, mieszkańcy dwukrotnie jeszcze pojadą na przedstawienie do Teatru Kapitol w Warszawie. 

Zasadniczym powodem zwołania zebrania było rozdysponowanie środków sołeckich na 2019 roku. Mieszkańcy, za pośrednictwem wniosku, który zaprezentował sołtys, zdecydowali, aby budżet sołecki w wysokości 20 181, 08 zł przeznaczyć na następujące działania:

10 181, 08 zł - na imprezy kulturalne i aktywizacyjne;

4 000 zł - na zajęcia gimnastyczne i sportowe dla dzieci młodzieży i dorosłych;

2 000 zł -  na zakup środków żywności;

4 000 zł  – zakup sprzętu sportowego: piłki, piłkarzyki.

W głosowaniu wzięło udział osiemnaście osób, czternaście głosowało za, cztery osoby wstrzymały się od głosu.

Kolejnym punktem zebrania były propozycje - wnioski mieszkańców do budżetu gminy na 2019 roku. Mieszkańcy wnioskowali o modernizację kapliczek, doświetlenie boiska (potrzebne są dwie dodatkowe lampy), ograniczenie prędkości do 40 km/h na ulicy Sokołowskiej.

Obecny na zebraniu Krzysztof Grabka, wójt gminy, jak również radni powiatowi, powiedzieli, że jeszcze w tym roku wykonana zostanie modernizacja ulicy Parkowej. Gmina wykona nowy wodociąg i odwodnienie oraz chodnik. Powiat natomiast wykona nową nakładkę asfaltową. Mieszkańcy przyjęli tę informację z dużym zadowoleniem.

Sołtys Edward Chruściak poinformował mieszkańców o wygaśnięciu mandatu członka rady sołeckiej: Agnieszce Kwaśnej, która złożyła rezygnację. 

W sprawach wniesionych mieszkańcy pytali o zajęcia pilates. Edward Chruściak odpowiedział, że zajęcia będą kontynuowane od października.     

Zobacz także