12.09.2015 15:15

Coroczne zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu

178
W piątek, 11 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu. Zorganizował i prowadził je sołtys Edward Chruściak. W zebraniu uczestniczył w Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni.

Zebranie zorganizowane zostało w altanie na terenie placu zabaw przy ulicy ks. Woźniaka.  Celem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2016, w wysokości 16 362, 38 zł. Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, aby pieniądze rozdysponować w następujący sposób:

- 1 500 zł  - konserwacja altany

- 2 500 zł – organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka

- 2 000 zł – organizacja uroczystości z okazji Dnia Seniora

- 2 500 zł – zorganizowanie imprezy z okazji zakończenia lata

- 3 200 zł – mieszkańcy zdecydowali, aby przeznaczyć na modernizację boiska sportowego (poprawę murawy, zainstalowanie siatki,                ustawienie ławki itp.)

- 4 662,38 zł – zdecydowano, aby przeznaczyć na zakup grilla i zainstalowanie urządzenia do siłowni zewnętrznej. 

 

Podczas zebrania został przyjęty protokół z poprzedniego zebrania. Sołtys Edward Chruściak przedstawił również sprawozdanie z prac rady sołeckiej. Powiedział, że wspólnie udało się zakupić i postawić drewnianą altankę. Koszt całej inwestycji wyniósł 5 700 zł. Na ten cel były przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2015.  Dodatkowo, w czynie społecznym, mieszkańcy wykonali z kostki brukowej ścieżkę do altany. Sołtys dziękował mieszkańcom Suchego Lasu, którzy byli zaangażowani w to działanie. Podziękował między innymi Władysławowi Kwaśnemu, który przywiózł materiały do budowy ścieżki.

Sołtys powiedział również, że w czerwcu dzieci z Suchego Lasu uczestniczyły w festynie w Sokołowie z okazji Dnia Dziecka, a pod koniec sierpnia sołectwo uczestniczyło w dożynkach gminnych, podczas których zaprezentowało 4 zabytkowe ciągniki. Ponad to kompozycja Suchego Lasu  zajęła I miejsce w konkursie gminnym na najpiękniejszą kompozycję dożynkową.  

 

W kolejnej części zebrania mieszkańcy zgłaszali wnioski do budżetu gminy Michałowice na rok 2016. We wniosku znalazł się punkt dotyczący budowy świetlicy. W zebraniu z mieszkańcami uczestniczyli radni: Aurelia Zalewska, radna Powiatu Pruszkowskiego i Edward Kozłowski, radny gminny. Rozmawiano o stanie dróg: ulicy Parkowej i ks. Woźniaka (droga powiatowa) o konieczności przeprowadzenia remontu tych dróg.

     

 

 

 

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także