W piątek, 11 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu. Zorganizował i prowadził je sołtys Edward Chruściak. W zebraniu uczestniczył w Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni.


Zebranie zorganizowane zostało w altanie na terenie placu zabaw przy ulicy ks. Woźniaka.  Celem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2016, w wysokości 16 362, 38 zł. Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, aby pieniądze rozdysponować w następujący sposób:

- 1 500 zł  - konserwacja altany

- 2 500 zł – organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka

- 2 000 zł – organizacja uroczystości z okazji Dnia Seniora

- 2 500 zł – zorganizowanie imprezy z okazji zakończenia lata

- 3 200 zł – mieszkańcy zdecydowali, aby przeznaczyć na modernizację boiska sportowego (poprawę murawy, zainstalowanie siatki,                ustawienie ławki itp.)

- 4 662,38 zł – zdecydowano, aby przeznaczyć na zakup grilla i zainstalowanie urządzenia do siłowni zewnętrznej. 

 

Podczas zebrania został przyjęty protokół z poprzedniego zebrania. Sołtys Edward Chruściak przedstawił również sprawozdanie z prac rady sołeckiej. Powiedział, że wspólnie udało się zakupić i postawić drewnianą altankę. Koszt całej inwestycji wyniósł 5 700 zł. Na ten cel były przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego na rok 2015.  Dodatkowo, w czynie społecznym, mieszkańcy wykonali z kostki brukowej ścieżkę do altany. Sołtys dziękował mieszkańcom Suchego Lasu, którzy byli zaangażowani w to działanie. Podziękował między innymi Władysławowi Kwaśnemu, który przywiózł materiały do budowy ścieżki.

Sołtys powiedział również, że w czerwcu dzieci z Suchego Lasu uczestniczyły w festynie w Sokołowie z okazji Dnia Dziecka, a pod koniec sierpnia sołectwo uczestniczyło w dożynkach gminnych, podczas których zaprezentowało 4 zabytkowe ciągniki. Ponad to kompozycja Suchego Lasu  zajęła I miejsce w konkursie gminnym na najpiękniejszą kompozycję dożynkową.  

 

W kolejnej części zebrania mieszkańcy zgłaszali wnioski do budżetu gminy Michałowice na rok 2016. We wniosku znalazł się punkt dotyczący budowy świetlicy. W zebraniu z mieszkańcami uczestniczyli radni: Aurelia Zalewska, radna Powiatu Pruszkowskiego i Edward Kozłowski, radny gminny. Rozmawiano o stanie dróg: ulicy Parkowej i ks. Woźniaka (droga powiatowa) o konieczności przeprowadzenia remontu tych dróg.

     

 

 

 

 

Opublikowane przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także

Zumba w Granicy. fot. Mariusz Marcysiak

Sportowo – taneczna gmina, czyli jak w miły sposób poprawić kondycję i uwolnić przy tym solidną dawkę endorfin. 09.03.2018 10:20

Jeżeli na co dzień brak nam energii i czujemy się przemęczeni, a także nierzadko podenerwowani, to znak, że potrzebujemy czegoś dla ucha i ciała.

czytaj więcej
Noworoczne spotkanie mieszkańców Suchego Lasu. fot. Mariusz Marcysiak

Noworoczne spotkanie mieszkańców Suchego Lasu 07.01.2018 14:10

Początek roku to doskonały czas na sąsiedzkie spotkanie, życzenia i rozmowy. Tak jak w Suchym Lesie, gdzie 6 stycznia z inicjatywy sołtysa Edwarda Chruściaka i rady sołeckiej odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie.

czytaj więcej
Biesiada sąsiedzka w Suchym Lesie. fot. Mariusz Marcysiak

Biesiada sąsiedzka w Suchym Lesie 01.10.2017 18:45

W minioną sobotę, 30 września, mieszkańcy Suchego Lasu spotkali się na corocznej biesiadzie sąsiedzkiej. W tym roku impreza odbyła się w nowej świetlicy przy ulicy ks. Woźniaka, która niespełna trzy miesięcy temu została oddana do użytku.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Nowej Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Nowej Wsi 01.10.2017 13:25

Zgodnie z zawiadomieniem sołtysa Nowej Wsi, Mariana Bośki w czwartek, 28 września odbyło się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy uchwalili fundusz sołecki na rok 2018.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Reguł. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Reguł 30.09.2017 12:40

Jak co roku mieszkańcy Reguł spotkali się na sołeckim zebraniu, które w tym roku odbyło się w nowej świetlicy zlokalizowanej w zabytkowym parku przy ul. Wiejskiej.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice 24.09.2017 16:35

W piątek, 22 września szkoła podstawowa w Michałowicach gościła mieszkańców osiedla Michałowice na corocznym zebraniu.

czytaj więcej
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SUCHEGO LASU; Foto: bz.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SUCHEGO LASU 22.09.2017 21:20

Mieszkańcy Suchego Lasu spotkali się na corocznym (wrześniowym) zebraniu, którego celem jest rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Edward Chruściak, uczestniczyli w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady, a także radni innych miejscowości gminy Michałowice.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Michałowic Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Michałowice Wieś z uchwalonym funduszem na 2018 r. 22.09.2017 10:15

Sprawozdanie z działalności sołtys i rady sołeckiej oraz podsumowanie z realizacji uchwały i wniosków z 27 września 2016 r., były jednymi z tematów corocznego zebrania mieszkańców Michałowic Wsi.

czytaj więcej
Zebrane mieszkańców Opaczy-Kolonii. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie sołeckie w Opaczy-Kolonii 16.09.2017 14:10

Mieszkańcy Opaczy-Kolonii jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2018 i przeznaczeniu go w całości na działalność kulturalne i sportowe na terenie sołectwa.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Opaczy Małej fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej 14.09.2017 19:20

Trwa cykl zebrań sołeckich w naszej gminie. Zebrań, na których sołtysi oraz radni sołeccy zdają sprawozdanie z realizacji podjętych przez mieszkańców uchwał i wniosków.

czytaj więcej