22.09.2017 10:15

Michałowice Wieś z uchwalonym funduszem na 2018 r.

335
Sprawozdanie z działalności sołtys i rady sołeckiej oraz podsumowanie z realizacji uchwały i wniosków z 27 września 2016 r., były jednymi z tematów corocznego zebrania mieszkańców Michałowic Wsi.

Zgodnie z zarządzeniem sołtys, Adriany Król-Popiel we wtorek, 20 września odbyło się zebranie mieszkańców, na którym do sali przy ul. Raszyńskiej 34 przybyli również: wójt gmin Michałowice – Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy Michałowice, radni – Eugeniusz Hanc i Katarzyna Parzyńska oraz pracownik urzędu – Piotr Pacyna i dzielnicowy asp. sztab. Tomasz Piątek.

 

Po przedstawieniu przez sołtys, Adrianę Król-Popiel porządku zebrania, a także zatwierdzeniu go przez mieszkańców, przystąpiono do wyboru sekretarza zebrania, którym został Krzysztof Ozimek – członek rady sołeckiej.

 

W ramach ubiegłorocznego budżetu sołeckiego samorządowcom udało się przeprowadzić cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci, warsztaty malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych oraz warsztaty laboratorium juniora. W ramach budżetu dla mieszkańców zorganizowana został zabawa andrzejkowa oraz bal karnawałowy. W trakcie minionego roku nie zabrakło również wydarzeń aktywizujących mieszkańców na sportowo. Odbyły się cykliczne zajęcia Pilatesu, a mieszkańcy dwukrotnie wzięli udział w spływach kajakowych. Do tego w Michałowicach Wsi prowadzone były warsztaty teatralne i fotograficzne, a także zorganizowany został wyjazd na warsztaty teatralne. Jak co roku mieszkańcy spotkali się także na wspólnym ognisku, gdzie przy wspólnych rozmowach żegnali odchodzące lato.

 

Spośród zgłoszonych wniosków podczas ostatniego zebrania udało się zrealizować następujące sprawy: wykonana została dokumentacja związana z przebudową mostka nad rzeką Raszynką, wykonany został projekt wodociągu i kanalizacji w ulicy Błękitnej, w części ulicy Borowskiego wykonano nawierzchnię, dokonano zmiany ziemi wraz z nasadzeniem u zbiegu ulic Poniatowskiego i Szarej, przedłużoną ciąg chodnika przy ul. Poniatowskiego, zrealizowano wykonanie projektu przebudowy ul. Zgody, na terenie ul. Wesołej i Kolejowej dokonano nasedzeń, podpisana została umowa na przebudowę ul. Kasztanowej od mostka do granicy z Puchałami, w najbliższym czasie podpisana zostanie umowa na wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Kasztanowej, Poniatowskiego oraz Kolejowej, która powstanie w ramach Zitntegrowanych Inwestycji Terytorialny (czytaj więcej), w trakcie projektowania jest oświetlenie ul. Borowskiego, w realizacji jest wykonanie oświetlenia ul. Parkowej.  

 

W trakcie zebrania mieszkańcy Michałowic Wsi, jednogłośnie – 22 głosy – podjęli uchwałę dotyczącą przeznaczenia budżetu na rok 2018. Mieszkańcy zdecydowali, aby kwotę 40 000,00zł przeznaczyć na zajęcia kulturalne, a kwotę 7 608,75 zł na zajęcia sportowe. Łączny budżet Michałowic Wsi na rok 2018 wyniesie 47 608,75 zł.

 

W propozycjach zgłaszanych przez mieszkańców do budżetu gminy na rok 2018 znalazło się m.in. takie potrzeby jak: wykonanie kanału sanitarnego w ul. Borowskiego, przebudowa mostka na rzece Raszynce, wykonanie wodociągu ul. Parkowej, oświetlenie ul. Borowskiego, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i Kasztanowej.

 

W punkcie sprawy wniesione znalazły się takie sprawy jak otwarcie wiaduktu w ciągu ul. Czystej, bezpieczeństwa na ulicy Poniatowskiego i Szarej, na której wieczorową porą dochodzi wyścigów samochodowych, organizacja ruchu na ul. Zgody. W Michałowicach Wsi poruszony został również temat wspólnego biletu ZTM/WKD. 

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także