21.09.2015 10:15

Zebranie mieszkańców Michałowic-Wsi

383
18 września 2015 r., w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Michałowice.

Podjęto na nim uchwałę, że fundusz sołecki na 2016 r. – 38 847,10 zł zostanie przeznaczony na:

- imprezy i wyjazdy kulturalne aktywizujące mieszkańców (usługa)– 17 923,55 zł;

- imprezy i zajęcia  sportowe i rekreacyjne aktywizujące mieszkańców (usługa) – 17 923,55 zł;

- imprezy i wyjazdy kulturalne aktywizujące mieszkańców (zakupy) – 1 500 zł;

- imprezy i zajęcia  sportowe i rekreacyjne aktywizujące mieszkańców (zakupy) 1 500 zł.

 

Adriana Król-Popiel – sołtys i radna, przedstawiła sprawozdanie z działalności od 16.09.2014 r. do 17.09.2015 r.: Systematycznie odbywały się warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych; zostały zorganizowane warsztaty z bajką oraz warsztaty cukiernicze; zabawa ostatkowa, wybudowano łódź, odbyły się podchody rodzinne, piknik „Pożegnaj lato z sąsiadem”, spływ kajakowy.

 

Po długiej dyskusji m.in. o bezpieczeństwie na ulicach sołectwa, estetyce sołectwa, uciążliwościach (np. hałas związany z ruchem samochodów na oddanej właśnie do użytku S 8) – liczne pytania zadawano wójtowi gminy Michałowice Krzysztofowi Grabce – po wielu rozmowach z wójtem; mieszkańcy sformułowali wnioski do budżetu gminy, wśród których znalazły się m.in. wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej, projekt ul. Zgody, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Borowskiego czy  nasadzenie drzew wzdłuż trasy S8. 

 

Na sekretarza zebrania wybrana została Agata Borychowska. Przy laptopie siedział i sprawozdania oraz propozycje do funduszu sołeckiego – na dużym ekranie zainstalowanym w sali wyświetlał – wizualizował członek rady sołeckiej p. Kaczorowski.

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak

Zobacz także