16.09.2014 11:35

Zebranie mieszkańców Michałowic Wsi

289
15 września 2014 r., w sali konferencyjnej oddanego właśnie do użytku po remoncie budynku po urzędzie gminy, odbyło się coroczne zebranie wiejskie mieszkańców Michałowic Wsi. W zebraniu wziął udział wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka oraz radni Rady Gminy Michałowice.

W zebraniu uczestniczyło 46 mieszkańców Michałowic Wsi, najwięcej w historii zebrań organizowanych przez Radę Sołecką Michałowice Wieś.

 

Na zebraniu, po długiej dyskusji, podjęto uchwałę o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2015. Kwotę 33 080, 34 zł przeznaczono: 7 000 zł na latarnię na ul. Szarej, 13 040,70 zł – na działalność kulturalną i tyle samo na sportową. „Za” zagłosowały 24 osoby, a „przeciw” – 14, nikt nie wstrzymał się od głosu (czyli razem 38 – tyle wtedy było osób w sali).

 

Prowadząca zebranie sołtys Michałowic Wsi Adriana Król-Popiel przedstawiła sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za okres od 27.09.2013 r. do 14.09.2014 r.

 

Przypominamy, dla mieszkańców zorganizowano: taneczne ostatki – tzn. bal karnawałowy, rodzinny spływ kajakowy oraz imprezę-wizytówkę Michałowic Wsi: II Rodzinne Podchody pod patronatem prezydenckiej pary Anny i Bronisława Komorowskich, czyli rodzinny piknik z licznymi atrakcjami przede wszystkim dla dzieci, występem gwiazdy (Leonard Luther) i podchodami.

 

Dyskutowano o wielu sprawach, m.in. o wałęsających się psach, nieuporządkowanych, zarastających prywatnych posesjach – stanowiących zagrożenie pożarowe; mówiono o tym, że takie miejsca „straszą” przy wjeździe do gminy od strony Raszyna. Wskazywano drogi i chodniki do remontu – wracał temat ul. Poniatowskiego, ale też ulic Kasztanowej, Kolejowej czy Borowskiego.

 

Wśród propozycji do budżetu gminy znalazły się: remont ulic Poniatowskiego i Kasztanowej ze szczególnym uwzględnieniem chodników, wykonanie reprezentacyjnego wjazdu do gminy od strony S8.

 

 

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak

Zobacz także