09.09.2015 11:40

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej

175
7 września 2015 r., w Michałowicach, w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 odbyło się zebranie wiejskie Opaczy Małej.

Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu podjęli uchwałę – jednogłośnie, że fundusz sołecki na 2015 r. – 22 918, 16 zł – zostanie przeznaczony na zajęcia kulturalne dla mieszkańców.

 

Zebranie prowadziła sołtys Barbara Budzyniak, a na sekretarza zebrania została wybrana Ewa Wojna.

 

Sołtys złożyła sprawozdanie z działalności sołectwa i dotychczasowego rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na 2015 r. Z tych środków zostały zorganizowane przedsięwzięcia kulturalne aktywizujące mieszkańców, m.in. spotkanie wielkanocne czy wyjazd do matecznika Mazowsze.

 

Sołtys poinformowała także o realizacji wniosków do budżetu przedstawionych rok temu przez mieszkańców Opaczy Małej na zebraniu wiejskim, m.in. został zrealizowany: remont ul. Targowej i zainstalowano na tej ulicy oświetlenie bożonarodzeniowe.  W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji i wodociągu w ulicy Jałowcowej.

 

W kolejnej części zebrania złożono wnioski do budżetu gminy na 2016 r., które m.in. dotyczyły utwardzenia ulicy Parkowej, od ul. Klonowej do wiaduktu,  uruchomienia komunikacji zbiorowej w Opaczy Małej czy wykonania na  ulicy Czystej twardej nawierzchni.

 

Na zakończenie mieszkańcy dyskutowali o stanie ulicy Czystej i odrolnieniu działek. Rozmawiano o konsekwencjach wybudowania obwodnicy, o ekranach wyciszających; o oświetleniu ulic. Dyskutowano o problemie podwyższania gruntów na działkach Itp., itd.

 

Zdjęcia z zebrania nie zostały zamieszczone z powodu awarii aparatu - przepraszamy

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak

Zobacz także