27.09.2016 14:10

Zebranie mieszkańców Suchego Lasu

258
W poniedziałek, 26 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu. Zorganizował i prowadził je sołtys Edward Chruściak. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni gminni i powiatowi.

Zebranie zorganizowane zostało w wiacie na terenie działki rekreacyjnej, gdzie znajduje się plac zabawa dla dzieci i gdzie wkrótce powstanie świetlica wiejska. Celem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2017, w wysokości 17 360, 38 zł. Mieszkańcy zdecydowali, aby pieniądze przeznaczyć na następujące działania:

 

- 13 360, 38 zł – przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych oraz spotkań aktywizujących mieszkańców.

- 4 000 zł – wydać na zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej.

W zebraniu wzięły udział 22 osoby, głosowało 20 osób. Mieszkańcy jednogłośne poparli propozycję rozdysponowania funduszu przez sołtysa. Warto dodać, że w Suchym Lesie mieszka około sto osób, co oznacza, że frekwencja na zebraniu była ponad dwudziestoprocentowa. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie.

 

Podczas zebrania został przyjęty protokół z poprzedniego zebrania. Sołtys Edward Chruściak przedstawił również sprawozdanie z prac rady sołeckiej. Powiedział, że udało się zorganizować festyn z okazji dnia dziecka, spotkanie z okazji dnia seniora, imprezę z okazji pożegnania lata, a także została zakonserwowana altana sołectwa. Mieszkańcy uczestniczyli w dożynkach gminnych. Podczas festynu mieszkańcy Suchego Lasu prezentowali plony swoich pól, rozdali ponad trzy tony warzyw!  

 

W kolejnej części zebrania mieszkańcy zgłaszali wnioski do budżetu gminy Michałowice na rok 2017. Mieszkańcy wnioskowali o sfinansowanie wyposażenia i utrzymanie świetlicy. Należy wyjaśnić, że świetlica sołecka dla mieszkańców Suchego Lasu, jest w budowie, obecnie są wybudowane fundamenty. Niemniej jednak budynek świetlicy ma powstać w ciągu kilku miesięcy. Dlatego mieszkańcy już dziś wnioskują o zabezpieczenie funduszy na ten cel w budżecie gminy.   

Do budżetu gminy mieszkańcy zgłosili również remont ulicy ks. Woźniaka i Parkowej. Z uwagi na fakt, że ulice te są drogami powiatowymi, mieszkańcy wnioskowali, aby urzędnicy urzędu gminy wsparli w powiecie ich starania o remont tych dróg. Obecna na zebraniu Aurelia Zalewska, radna Powiatu Pruszkowskiego wyjaśniała, że w powiecie powstają właśnie koncepcje sieci dróg, które będą spełniać wymogi dróg powiatowych. Nie jest to jednak projekt, który będzie szybko zrealizowany, dlatego mieszkańcy suchego Lasu nie byli uszczęśliwieni takimi informacjami.   

 

Na zebraniu obecni byli radni gminy, a także dzielnicowy m.in. Suchego Lasu,  sierż. sztab. Paweł Biegalewski. 

 

Zobacz także