Zebranie mieszkańców Suchego Lasu

27.09.2016 14:10     237

W poniedziałek, 26 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu. Zorganizował i prowadził je sołtys Edward Chruściak. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni gminni i powiatowi.


Zebranie zorganizowane zostało w wiacie na terenie działki rekreacyjnej, gdzie znajduje się plac zabawa dla dzieci i gdzie wkrótce powstanie świetlica wiejska. Celem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2017, w wysokości 17 360, 38 zł. Mieszkańcy zdecydowali, aby pieniądze przeznaczyć na następujące działania:

 

- 13 360, 38 zł – przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych oraz spotkań aktywizujących mieszkańców.

- 4 000 zł – wydać na zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej.

W zebraniu wzięły udział 22 osoby, głosowało 20 osób. Mieszkańcy jednogłośne poparli propozycję rozdysponowania funduszu przez sołtysa. Warto dodać, że w Suchym Lesie mieszka około sto osób, co oznacza, że frekwencja na zebraniu była ponad dwudziestoprocentowa. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie.

 

Podczas zebrania został przyjęty protokół z poprzedniego zebrania. Sołtys Edward Chruściak przedstawił również sprawozdanie z prac rady sołeckiej. Powiedział, że udało się zorganizować festyn z okazji dnia dziecka, spotkanie z okazji dnia seniora, imprezę z okazji pożegnania lata, a także została zakonserwowana altana sołectwa. Mieszkańcy uczestniczyli w dożynkach gminnych. Podczas festynu mieszkańcy Suchego Lasu prezentowali plony swoich pól, rozdali ponad trzy tony warzyw!  

 

W kolejnej części zebrania mieszkańcy zgłaszali wnioski do budżetu gminy Michałowice na rok 2017. Mieszkańcy wnioskowali o sfinansowanie wyposażenia i utrzymanie świetlicy. Należy wyjaśnić, że świetlica sołecka dla mieszkańców Suchego Lasu, jest w budowie, obecnie są wybudowane fundamenty. Niemniej jednak budynek świetlicy ma powstać w ciągu kilku miesięcy. Dlatego mieszkańcy już dziś wnioskują o zabezpieczenie funduszy na ten cel w budżecie gminy.   

Do budżetu gminy mieszkańcy zgłosili również remont ulicy ks. Woźniaka i Parkowej. Z uwagi na fakt, że ulice te są drogami powiatowymi, mieszkańcy wnioskowali, aby urzędnicy urzędu gminy wsparli w powiecie ich starania o remont tych dróg. Obecna na zebraniu Aurelia Zalewska, radna Powiatu Pruszkowskiego wyjaśniała, że w powiecie powstają właśnie koncepcje sieci dróg, które będą spełniać wymogi dróg powiatowych. Nie jest to jednak projekt, który będzie szybko zrealizowany, dlatego mieszkańcy suchego Lasu nie byli uszczęśliwieni takimi informacjami.   

 

Na zebraniu obecni byli radni gminy, a także dzielnicowy m.in. Suchego Lasu,  sierż. sztab. Paweł Biegalewski. 

 

Opublikowane przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także

Zumba w Granicy. fot. Mariusz Marcysiak

Sportowo – taneczna gmina, czyli jak w miły sposób poprawić kondycję i uwolnić przy tym solidną dawkę endorfin. 09.03.2018 10:20

Jeżeli na co dzień brak nam energii i czujemy się przemęczeni, a także nierzadko podenerwowani, to znak, że potrzebujemy czegoś dla ucha i ciała.

czytaj więcej
Noworoczne spotkanie mieszkańców Suchego Lasu. fot. Mariusz Marcysiak

Noworoczne spotkanie mieszkańców Suchego Lasu 07.01.2018 14:10

Początek roku to doskonały czas na sąsiedzkie spotkanie, życzenia i rozmowy. Tak jak w Suchym Lesie, gdzie 6 stycznia z inicjatywy sołtysa Edwarda Chruściaka i rady sołeckiej odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie.

czytaj więcej
Biesiada sąsiedzka w Suchym Lesie. fot. Mariusz Marcysiak

Biesiada sąsiedzka w Suchym Lesie 01.10.2017 18:45

W minioną sobotę, 30 września, mieszkańcy Suchego Lasu spotkali się na corocznej biesiadzie sąsiedzkiej. W tym roku impreza odbyła się w nowej świetlicy przy ulicy ks. Woźniaka, która niespełna trzy miesięcy temu została oddana do użytku.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Nowej Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Nowej Wsi 01.10.2017 13:25

Zgodnie z zawiadomieniem sołtysa Nowej Wsi, Mariana Bośki w czwartek, 28 września odbyło się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy uchwalili fundusz sołecki na rok 2018.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Reguł. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Reguł 30.09.2017 12:40

Jak co roku mieszkańcy Reguł spotkali się na sołeckim zebraniu, które w tym roku odbyło się w nowej świetlicy zlokalizowanej w zabytkowym parku przy ul. Wiejskiej.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice 24.09.2017 16:35

W piątek, 22 września szkoła podstawowa w Michałowicach gościła mieszkańców osiedla Michałowice na corocznym zebraniu.

czytaj więcej
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SUCHEGO LASU; Foto: bz.

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SUCHEGO LASU 22.09.2017 21:20

Mieszkańcy Suchego Lasu spotkali się na corocznym (wrześniowym) zebraniu, którego celem jest rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2018 rok. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Edward Chruściak, uczestniczyli w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady, a także radni innych miejscowości gminy Michałowice.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Michałowic Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Michałowice Wieś z uchwalonym funduszem na 2018 r. 22.09.2017 10:15

Sprawozdanie z działalności sołtys i rady sołeckiej oraz podsumowanie z realizacji uchwały i wniosków z 27 września 2016 r., były jednymi z tematów corocznego zebrania mieszkańców Michałowic Wsi.

czytaj więcej
Zebrane mieszkańców Opaczy-Kolonii. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie sołeckie w Opaczy-Kolonii 16.09.2017 14:10

Mieszkańcy Opaczy-Kolonii jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2018 i przeznaczeniu go w całości na działalność kulturalne i sportowe na terenie sołectwa.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Opaczy Małej fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej 14.09.2017 19:20

Trwa cykl zebrań sołeckich w naszej gminie. Zebrań, na których sołtysi oraz radni sołeccy zdają sprawozdanie z realizacji podjętych przez mieszkańców uchwał i wniosków.

czytaj więcej