Zebranie z mieszkańcami Pęcic Małych

13.09.2016 11:10     227

W poniedziałek, 12 września, odbyło się zebranie mieszkańców Pęcic Małych. Zebranie zwołał i prowadził Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice oraz radni.


Mieszkańcy zdecydowali, w głosowaniu wzięło udział 12 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu,  aby kwotę funduszu sołeckiego na przyszły rok, w wysokości 39 445, 05 zł, przeznaczyć na:

 

- prowadzenie strony internetowej Pęcic Małych – 3 000 zł.

- wyposażenie świetlicy –  2 500 zł

- zajęcia  sportowe, w tym zajęcia pilates – 5 000 zł

- imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców – 16 445, 05 zł

- imprezy związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego – 9 000 zł

- zakup sprzętu sportowego – 3 500  zł

                                                                             

Ważnym punktem zebrania było sprawozdanie sołtysa z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej Pęcic Małych za miniony rok. Zdzisław Krupa powiedział, że zostały zorganizowane imprezy aktywizujące mieszkańców, a wśród nich m.in. spotkanie wigilijne oraz piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka (współorganizowany wspólnie z Sokołowem, Suchym Lasem i Pęcicami). Odbyły się także dwa koncerty: piosenek z lat 20 i 30 oraz koncert upamiętniający kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. Zostały zorganizowane teatrzyki dla najmłodszych , zaś dorośli mieli możliwość  uczestniczenia w wyjazdowym przedsięwzięciu aktywizującym mieszkańców. Sołtys powiedział również, że rada regularnie spotykała się, odbyło się około 14 zebrań. Pod koniec sierpnia odbyła się uroczystość oddania do użytku mieszkańców boiska. Dodał również, że odbywają się w świetlicy zajęcia sportowe dla mieszkańców, jak również zewnętrzna siłownia jest sukcesywnie wzbogacana o nowe urządzenia.

 

W drugiej części zebrania mieszkańcy złożyli swoje propozycje do budżetu gminy na 2017. Mieszkańcy z całym zdecydowaniem podkreślili, że odwodnienie Pęcic Małych jest zadaniem priorytetowym dla miejscowości. I dodali, że bez wykonania odwodnienia nie można budować ostatecznych nawierzchni dróg, co również jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców.

Jedna z mieszkanek sołectwa złożyła propozycję, aby w urzędzie gminy utworzyć lokalne centrum pisania projektów dla organizacji pozarządowych. I w tym celu utworzyć nowe stanowisko w urzędzie gminy – do spraw komunikacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi.    

Kolejnym punktem zebrania były sprawy wniesione. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na ważny fakt. Otóż w miejscowości nie ma publicznego ujęcia wody. Dodał, że w przypadku jakiejś większej awarii, czy po prostu braku wody w domach, mieszkańcy nie mają możliwości skorzystania z wody z publicznego ujęcia.  Wnioskował, aby pomyśleć o tym i być może wybudować studnię, z której mogliby, w razie potrzeby, wszyscy mieszkańcy korzystać.

 

Ważnym tematem zebrania była sprawa nasilającego się ruchu drogowego na ulicy Komorowskiej. W godzinach między 7 a 9 rano i między 16 a 18 ruch drogowy jest ekstremalnie duży. Obecnie droga ta stanowi połączenie autostrady (zjazd w Sokołowie) do trasy 719. Rozmawiano o możliwości wybudowania drogi na odcinku: Puchały, przez rondo Orląt Pęcickich do Pruszkowa i do trasy 719.

Mieszkańcy wnioskowali również, aby w ulicy Komorowskiej wytyczyć nowe przejście dla pieszych, w pobliżu sklepu spożywczego.  

 

 

Opublikowane przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także

Wigilia mieszkańców Pęcić Małych

Wigilia mieszkańców Pęcic Małych 17.12.2017 11:35

Wigilia mieszkańców Pęcic Małych odbyła się w sobotę, 16 grudnia. Spotkanie świąteczne zorganizowała Rada Sołecka Pęcic Małych i Zdzisława Krupa, sołtys. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy i radni.

czytaj więcej
Sportowy Mikołaj w Pęcicach Małych. Foto: bz.

Sportowy Mikołaj w Pęcicach Małych 11.12.2017 10:05

W sobotę, 9 grudnia, odbyła się zabawa dla dzieci z okazji mikołajek. Zorganizował ją Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych, wraz z radą sołecką.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Nowej Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Nowej Wsi 01.10.2017 13:25

Zgodnie z zawiadomieniem sołtysa Nowej Wsi, Mariana Bośki w czwartek, 28 września odbyło się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy uchwalili fundusz sołecki na rok 2018.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Reguł. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Reguł 30.09.2017 12:40

Jak co roku mieszkańcy Reguł spotkali się na sołeckim zebraniu, które w tym roku odbyło się w nowej świetlicy zlokalizowanej w zabytkowym parku przy ul. Wiejskiej.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice 24.09.2017 16:35

W piątek, 22 września szkoła podstawowa w Michałowicach gościła mieszkańców osiedla Michałowice na corocznym zebraniu.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Michałowic Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Michałowice Wieś z uchwalonym funduszem na 2018 r. 22.09.2017 10:15

Sprawozdanie z działalności sołtys i rady sołeckiej oraz podsumowanie z realizacji uchwały i wniosków z 27 września 2016 r., były jednymi z tematów corocznego zebrania mieszkańców Michałowic Wsi.

czytaj więcej
Zebrane mieszkańców Opaczy-Kolonii. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie sołeckie w Opaczy-Kolonii 16.09.2017 14:10

Mieszkańcy Opaczy-Kolonii jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2018 i przeznaczeniu go w całości na działalność kulturalne i sportowe na terenie sołectwa.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Opaczy Małej fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej 14.09.2017 19:20

Trwa cykl zebrań sołeckich w naszej gminie. Zebrań, na których sołtysi oraz radni sołeccy zdają sprawozdanie z realizacji podjętych przez mieszkańców uchwał i wniosków.

czytaj więcej
Teatrzyk dla dzieci - Królowa Śniegu. fot. Mariusz Marcysiak

Teatrzyk dla dzieci - Królowa Śniegu 29.01.2017 13:59

Zima to idealna pora na zimowe opowieści, a jedną z nich jest dobrze znana baśń Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”.

czytaj więcej
Mieszkańcy zapoznają się projektem nowej świetlicy. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Reguł 29.09.2016 21:50

Coroczne zebranie mieszkańców Reguł, zgodnie z zarządzeniem sołtys, Magdaleny Krajnik-Partyki odbyło się 28 września w sali multimedialnej Urzędu Gminy.

czytaj więcej