13.09.2016 11:10

Zebranie z mieszkańcami Pęcic Małych

240
W poniedziałek, 12 września, odbyło się zebranie mieszkańców Pęcic Małych. Zebranie zwołał i prowadził Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice oraz radni.

Mieszkańcy zdecydowali, w głosowaniu wzięło udział 12 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu,  aby kwotę funduszu sołeckiego na przyszły rok, w wysokości 39 445, 05 zł, przeznaczyć na:

 

- prowadzenie strony internetowej Pęcic Małych – 3 000 zł.

- wyposażenie świetlicy –  2 500 zł

- zajęcia  sportowe, w tym zajęcia pilates – 5 000 zł

- imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców – 16 445, 05 zł

- imprezy związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego – 9 000 zł

- zakup sprzętu sportowego – 3 500  zł

                                                                             

Ważnym punktem zebrania było sprawozdanie sołtysa z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej Pęcic Małych za miniony rok. Zdzisław Krupa powiedział, że zostały zorganizowane imprezy aktywizujące mieszkańców, a wśród nich m.in. spotkanie wigilijne oraz piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka (współorganizowany wspólnie z Sokołowem, Suchym Lasem i Pęcicami). Odbyły się także dwa koncerty: piosenek z lat 20 i 30 oraz koncert upamiętniający kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. Zostały zorganizowane teatrzyki dla najmłodszych , zaś dorośli mieli możliwość  uczestniczenia w wyjazdowym przedsięwzięciu aktywizującym mieszkańców. Sołtys powiedział również, że rada regularnie spotykała się, odbyło się około 14 zebrań. Pod koniec sierpnia odbyła się uroczystość oddania do użytku mieszkańców boiska. Dodał również, że odbywają się w świetlicy zajęcia sportowe dla mieszkańców, jak również zewnętrzna siłownia jest sukcesywnie wzbogacana o nowe urządzenia.

 

W drugiej części zebrania mieszkańcy złożyli swoje propozycje do budżetu gminy na 2017. Mieszkańcy z całym zdecydowaniem podkreślili, że odwodnienie Pęcic Małych jest zadaniem priorytetowym dla miejscowości. I dodali, że bez wykonania odwodnienia nie można budować ostatecznych nawierzchni dróg, co również jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców.

Jedna z mieszkanek sołectwa złożyła propozycję, aby w urzędzie gminy utworzyć lokalne centrum pisania projektów dla organizacji pozarządowych. I w tym celu utworzyć nowe stanowisko w urzędzie gminy – do spraw komunikacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi.    

Kolejnym punktem zebrania były sprawy wniesione. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na ważny fakt. Otóż w miejscowości nie ma publicznego ujęcia wody. Dodał, że w przypadku jakiejś większej awarii, czy po prostu braku wody w domach, mieszkańcy nie mają możliwości skorzystania z wody z publicznego ujęcia.  Wnioskował, aby pomyśleć o tym i być może wybudować studnię, z której mogliby, w razie potrzeby, wszyscy mieszkańcy korzystać.

 

Ważnym tematem zebrania była sprawa nasilającego się ruchu drogowego na ulicy Komorowskiej. W godzinach między 7 a 9 rano i między 16 a 18 ruch drogowy jest ekstremalnie duży. Obecnie droga ta stanowi połączenie autostrady (zjazd w Sokołowie) do trasy 719. Rozmawiano o możliwości wybudowania drogi na odcinku: Puchały, przez rondo Orląt Pęcickich do Pruszkowa i do trasy 719.

Mieszkańcy wnioskowali również, aby w ulicy Komorowskiej wytyczyć nowe przejście dla pieszych, w pobliżu sklepu spożywczego.  

 

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także