Znaleziono 562 podstron zawierających "michałowice osiedle"

Czy chciałeś znaleźć? Michałowice osiedle

41. Uchwała Nr XLIV/297/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 1 czerwca 2010 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2010 / Sesja Rady Nr XLIV  |  14.06.2010 15:47

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Michałowice, położonej w Komorowie, gm. Michałowice.

czytaj więcej

42. Uchwała Nr XXXVII/254/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2009 / Sesja Rady Nr XXXVII  |  27.11.2009 12:38

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Komorów Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

43. Uchwała Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2014 / Sesja Rady Nr XLII  |  14.11.2014 10:51

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 820, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, na części działki ew. nr 6/5 oraz na części działki ew.

czytaj więcej

44. Uchwała Nr XLVI/326/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2010 / Sesja Rady Nr XLVI  |  05.10.2010 15:32

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej w obrębie ew. Michałowice Osiedle, gmina Michałowice,

czytaj więcej

45. Uchwała Nr XXXVIII/340/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2014 / Sesja Rady Nr XXXVIII  |  15.05.2014 12:05

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle, stanowiącej działkę nr ewid. 664/10.

czytaj więcej

46. Uchwała Nr XLVI/319/2010 Rady Gminy Michałowice Z dnia 29 września 2010 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2010 / Sesja Rady Nr XLVI  |  05.10.2010 11:57

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Michałowice, położonych w Komorowie, gmina Michałowice

czytaj więcej

47. Jak poradzić sobie ze stresem? / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  10.05.2018 10:35

Otaczający nas świat już tak jest skonstruowany, że wcześniej czy później zjawisko stresu spotyka każdego człowieka. Ważne, aby kiedy już się pojawi poradzić sobie z nim jak najlepiej.

czytaj więcej

48. Uchwała Nr XXVII/189/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2009 / Sesja Rady Nr XXVII  |  03.03.2009 14:47

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1283, położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina Michałowice.

czytaj więcej

49. Uchwała Nr XXXVII/329/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2005 / Sesja Rady Nr XXXVII  |  26.07.2006 15:50

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa urządzeń

czytaj więcej

50. Uchwała Nr XXXIV/305/ 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2005 / Sesja Rady Nr XXXIV  |  27.07.2006 11:09

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia “Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa urządzeń

czytaj więcej

51. Uchwała Nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2009 / Sesja Rady Nr XXXIV  |  10.09.2009 11:33

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Michałowice Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice oraz na odstąpienie od

czytaj więcej

52. Uchwała Nr XXIX/260/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 maja 2013 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2013 / Sesja Rady Nr XXIX  |  12.06.2013 10:05

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa użytkowania wieczystego do działki nr ew. 716/30, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle.

czytaj więcej

53. Uchwała XXXIV/237/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 września 2009 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2009 / Sesja Rady Nr XXXIV  |  10.09.2009 11:36

w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w KW 33195, położonej we wsi Michałowice Osiedle, gmina Michałowice,

czytaj więcej

54. Uchwała Nr XXXI/265/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2005 / Sesja Rady Nr XXXI  |  27.07.2006 13:37

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki na prefinansowanie ze środków budżetu państwa projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle

czytaj więcej

55. Uchwała Nr XIII / 70 / 2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2003 / Sesja Rady Nr XIII  |  23.10.2006 12:07

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Michałowice na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.

czytaj więcej

56. Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011 r. / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2011 / Sesja Rady Nr VIII  |  11.07.2011 14:29

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Michałowice Osiedle, gmina Michałowice, dotyczących zniesienia nazwy miejscowości

czytaj więcej

57. Uchwała Nr XIII/75/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 września 2007r / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2007 / Sesja Rady Nr XIII  |  14.09.2007 10:07

w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania w Gminie Michałowice.

czytaj więcej

58. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 6 października 2014 r.
/ Bip / Urząd gminy / Informacje bieżące / Wybory samorządowe - 2014  |  07.10.2014 08:47

Zgodnie z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania

czytaj więcej

59. Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r / Bip / Prawo Miejscowe / Uchwały Rady / 2011 / Sesja Rady Nr XI  |  25.11.2011 15:59

w sprawie podziału osiedla Komorów (Komorów, Granica) i utworzenia dwóch odrębnych osiedli oraz zmiany statutu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

60. Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  24.09.2017 16:35

W piątek, 22 września szkoła podstawowa w Michałowicach gościła mieszkańców osiedla Michałowice na corocznym zebraniu.

czytaj więcej
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... »