Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 231 podstron zawierających "konsultacje spo������eczne"
41 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W DOLINIE RZEKI RASZYNKI W MICHAŁOWICACH - konsultacje
Gmina Michałowice przystąpiła do opracowania koncepcji zagospodarowania terenów przy zbiornikach retencyjnych w Michałowicach. Za nami I etap - powstały trzy warianty koncepcji
42 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszar "Graniczna" - Nowa Wieś i Granica
1 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) "Graniczna" Nowa Wieś i Granica, Projekt będzie wyłożony do publicznego
43 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszar "Pruszkowska cz. 2"" - Nowa Wieś i Granica
1 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) "Pruszkowska cz. 2" Nowa Wieś i Granica, Projekt będzie wyłożony do
44 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszar "Pruszkowska cz. 3"" - Nowa Wieś i Granica
1 lutego rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) "Pruszkowska cz. 3" Nowa Wieś i Granica, Projekt będzie wyłożony do
45 22 września - 9 października 2017 r. - konsultacje w sprawie uzyskania uwag do projektu
„Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”
46 Konsultacje projektu MPZP obszaru "Regulska" w Regułach - ponowne wyłożenie
2 sierpnia br. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru "Regulska" w Regułach. Do 20 września 2023 r. projekt
47 Konsultacje projektów MPZP obszarów "Wacława" w Sokołowie oraz "Słoneczna" w Regułach
14 listopada rozpoczną się konsultacje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszarów "Wacława" w Sokołowie oraz "Słoneczna" w Regułach. Projekty
48 Konsultacje społeczne dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Dzięki opracowaniu planu łatwiej zostanie zaplanowany przyjazny dla
49 10 lutego - 13 25 lutego 2020 r. - konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice”
Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
50 Konsultacje społeczne - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice (od 17 czerwca do 01 lipca 2021r.)
Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
51 Konsultacje społeczne - projekt mpzp obszaru "Aleja Kasztanowa" Komorów, Pęcice - część A (Agricola)
Od dzisiaj, 5 września, został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Michałowice „Aleja Kasztanowa” obejmujący tereny
52 Sięgnij po fundusze unijne
Bezpłatne konsultacje raz w miesiącu
PIENIĄDZE DO WZIĘCIA

W naszej gminie odbyły się dwa spotkania informacyjne poświęcone tej problematyce: 4 listopada w „Oberży u Michała” w Komorowie oraz 18 listopada 2010 w Urzędzie Gminy
53 2-16 stycznia 2019 r. - konsultacje społeczne dotyczące zmian w statutach sołectw i osiedli
Wójt Gminy Michałowice zaprasza mieszkańców sołectw i osiedli do konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wprowadzenia zmian do
54 27 września - 13 października 2017 r. - konsultacje w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
55 Prezentacja nowej koncepcji budynku szkoły podstawowej w Regułach
Wójt Gminy Michałowice zaprasza mieszkańców na prezentacje nowej koncepcji szkoły podstawowej w Regułach (poniedziałek, 30 października, godz. 16.00).
56 ZP.271.3.1.2021
Wstępne konsultacje rynkowe (Konsultacje) poprzedzające postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych
57 ZP.271.3.1.2023
WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE - poprzedzające postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Innowacyjność Gminy Michałowice w dobie kryzysu energetycznego"
58 ZP.271.3.2.2023
WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE - poprzedzające postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości
59 Metropolia warszawska - konsultujemy „Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+”
Metropolia Warszawska wspólnie z gminami i powiatami ją współtworzącymi opracowała projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+.
60 ZP.271.3.2.2022
WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE - poprzedzające postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 2 zeroemisyjnych autobusów wraz z ładowarką”