Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 190 podstron zawierających "konsultacje spo������eczne"
41 Porady prawne dla seniorów w DDS w Komorowie
W poniedziałek, 29 listopada ruszają bezpłatne porady prawne dla seniorów z gminy Michałowice w Dziennym Domu Seniora w Komorowie. Konsultacje będą odbywać się do końca roku,
42 Projekt "Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych"
Projekt ma celu opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania
43 Podsumowanie konsultacji społecznych - zagospodarowanie terenu wokół zalewu na Utracie
Drodzy Państwo, przedstawiamy dokument podsumowujący konsultacje społeczne, które dotyczą zagospodarowania terenu wokół komorowskiego zalewu na rzece Utracie. Odbyły się one
44 23
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie: Agnieszka Starzyk Studio Architektury sp. z o.o. ul. Miedziana 14/54 00-835 Warszawa Skład zespołu
45 Prezentacja koncepcji zagospodarowania nowo pozyskanych terenów parku w Regułach
Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice zaprasza do udziału w spotkaniu, podczas którego zostaną zaprezentowane koncepcje zagospodarowania nowo pozyskanych terenów dla parku
46 OBWIESZCZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic
47 Ankieta
Ankieta do pobrania   Ankietę można wysłać na adres sekretariat@michalowice.pl , adres pocztowy urzędu gminy lub wrzucić do urny w urzędzie gminy i gminnych
48 OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040
49 Porady prawne dla seniorów
Zapraszamy zainteresowane osoby do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych dla seniorów z Gminy Michałowice. Konsultacje będą odbywać się do końca roku, raz w miesiącu
50 Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice. Konsultacje prowadzone
51 Obszary rewitalizacji gminy Michałowice - warsztaty
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy na warsztaty on-line poświęcone wyznaczeniu obszaru rewitalizacji gminy Michałowice (6 kwietnia; w godz. 15-17).
52 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 12 października 2021 r. do 27 października 2021 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
53 Rewitalizacja Gminy Michałowice - spotkanie konsultacyjne
Celem spotkania jest prezentacja projektu Programu rewitalizacji oraz szeroka konsultacja jego założeń
54 WYNIKI KONSULTACJI Z DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 12 października 2021 r. do 27 października 2021 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
55 Konsultujemy projekt Gminnego programu opieki nad zabytkami
Zapraszamy do przesyłania uwag i opinii dotyczących projektu „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Michałowice na lata 2022-2025.”. Konsultacje prowadzone są
56 PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH SPORZĄDZENIA MPZP OBSZARU "ALEJA KASZTANOWA"
Drodzy Państwo, przedstawiamy dokument podsumowujący konsultacje społeczne, które dotyczą sporządzenia MPZP obszaru "Aleja Kasztanowa" obejmującego tereny położone w obrębie
57 Podsumowanie konsultacji społecznych - sporządzenie MPZP obszaru "Aleja Kasztanowa"
Drodzy Państwo, przedstawiamy dokument podsumowujący konsultacje społeczne, które dotyczą sporządzenia MPZP obszaru "Aleja Kasztanowa" obejmującego tereny położone w obrębie
58 Plany zagospodarowania terenów wokół zalewu w Komorowie
Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenów koło zalewu w Komorowie.
59 Konsultujemy projekt „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025”
Zapraszamy do przesyłania uwag i opinii dotyczących projektu „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata
60 Gmina Michałowice w czołówce rankingu Pereł Samorządu!
Wójt Małgorzata Pachecka zajęła 3. miejsce w rankingu Najlepszy Włodarz Pereł Samorządu w kategorii gminy wiejskie. Natomiast Gmina Michałowice ponownie znalazła się wśród