Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 76 podstron zawierających "nieodpłatna pomoc prawna"
21 Dzikie zwierzęta
Gmina Michałowice podpisała umowę w ramach której będą podejmowane interwencje w sprawie dzikich zwierząt znajdujących się poza miejscem ich naturalnego przebywania.
22 Wsparcie
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Nowa Wieś ul. Główna 52a tel. 22 758-28-22 dyżury członków Komisji w każdy
23 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023
Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.     Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie naszej Gminy, które mają negatywny wpływ na jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.   Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne.
24 Status prawny
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach została powołana uchwałą nr XXVI/320/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. Organem prowadzącym jest
25 Usuń AZBEST już dziś
    Z opracowanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika, że na terenie gminy Michałowice znajduje się przeszło 500 obiektów pokrytych
26 Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Udzielanie informacji publicznej na wniosek   Opłaty: Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty
27 Uprawnienia obywatela w Urzędzie
Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
28 Modernizacja pracowni
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi  otrzymał pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego
29 Status prawny
Zespół Szkół Ogólnokształcących powołany został do istnienia Decyzją nr 136 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 17.06.1993 r.   Organem
30 „JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA TRZECIEGO I KOLEJNEGO DZIECKA”
1. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie? Warunkiem do uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Kto jest uprawniony do
31 Regulamin organizacyjny
Rozdział I    §  1 Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice zwana dalej ,,Biblioteką” ma swoją siedzibę w Michałowicach   przy ul.
32 Zakładanie placówek niepublicznych
A) Niepubliczne placówki mogą zakładać i prowadzić: - osoby prawne którymi są stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
33 Jak uzyskać pomoc społeczną?
Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien w pierwszej kolejności zgłosić
34 Rekrutacja do projektu
    Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób
35 Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
  Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” współfinansowany przez Unię Europejską
36 Dla niepełnosprawnych
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG WIDEO-TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO KORZYŚCI Z ZATRUDNIANIA
37 Informacje ogólne o projekcie
  Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” współfinansowany przez Unię Europejską
38 „ŚWIADCZENIE NA DOJAZDY DLA DZIECKA UCZĄCEGO SIĘ W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ LUB SZKOLE WYŻSZEJ W SYSTEMIE DZIENNYM”
1. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie? Warunkiem do uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 2. Kto jest uprawniony do
39 Szkoły i przedszkola
Gminna baza oświaty składa się z następujących placówek: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Michałowicach  z oddziałem gimnazjalnym 
40 Asystent rodziny
to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę i która towarzyszy rodzinom we wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do