Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 52 podstron zawierających "gmina michałowice"
1 2022 - rok dofinansowania
E-usługi dla szkół w ramach ZIT  Projekt partnerski 9 samorządów: Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek,
2 2023 - rok dofinansowania
Projekt "Nowy Rozdział"  Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
3 2021 - rok dofinansowania
Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice    Rok dofinansowania: 2021 Źródło
4 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023
Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.     Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie naszej Gminy, które mają negatywny wpływ na jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.   Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne.
5 2020 - rok dofinansowania
POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W GMINIE MICHAŁOWICEE  Rok dofinansowania: 2020 Źródło dofinansowania/Nazwa
6 Dla Mieszkańców
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w gminie Michałowice! Każdy głos ma znaczenie, decydujmy razem! www.dialog.michalowice.pl
7 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego
Projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego”. Projekt realizowany jest
8 Rodzina 3+
Program osłonowy dla rodzin wielodzietnych
9 2024 - rok dofinansowania
  "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Michałowice - edycja II"    Źródło dofinansowania/Nazwa Programu:  Program Wsparcia
10 Komunikacja zbiorowa na terenie gminy
Warszawska Kolej Dojazdowa - WKD przystanki zlokalizowane na terenie gminy: Nowa Wieś, Komorów, Reguły, Michałowice, Opacz - Kolonia WKD - rozkład jazdy - wyszukiwarka ceny
11 Jak załatwic sprawę
Komunikat: Wójta Gminy Michałowice dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się szczegóły > Referat
12 2019 - rok dofinansowania
 ADAPTACJA PLACU PRZY BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACYJNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIESZKAŃCOM GMINY MICHAŁOWICE
13 Nieodpłatna pomoc prawna
INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej