21.04.2022 09:45
44

Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach

Data podpisania umowy:
14.03.2022
Wartość:
1 055 450, 00 zł
Firma:
Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum - GRANBUD Sp. z o.o.
ul. Łacińska 4/37
04-451 Warszawa
Partner konsorcjum - GRANBUD Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Rafał Gębal
ul. Górczewska 116 A/70
01-460 Warszawa

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. poniższych robót:
1) instalacje odwodnienia budynku,
2) izolacje przeciwwodne,
3) pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Prace będą wykonane na czynnym obiekcie.

Planowany termin zakończenia - 20 czerwiec 2022 r.


Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji