15.02.2022 10:05
44

Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy

Data podpisania umowy:
27.08.2021
Wartość:
1.356.757,32 zł
Firma:
Margot Warszawa

Zakres prac obejmuje m.in.:
- rozbudowę ul. Rekreacyjnej w Granicy na odcinku od projektowanego ronda w ul. Pruszkowskiej do ul. Nowogranickiej o długości ok. 402,40 mb;
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- wykonanie kanalizacji deszczowej
- wykonanie oświetlenia ulicznego
- wykonanie kanału technologicznego
- wykonanie zjazdów i progów zwalniających
- przebudowę ścieżki rowerowej


Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji