15.10.2020 13:20
66

Przebudowa ul. Źródlanej i ulicy bez nazwy w Pęcicach

Data podpisania umowy:
15.10.2020
Data zakończenia:
31.10.2020
Wartość:
152 141,93 zł
Firma:
PAULOKOP Paweł Pietruszka

W ramach zamówienia Wykonawca wykona: 1) wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką – ok. 5 512,50 m2, 2) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - ok. 2 362,50,00 m2, 3) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm – ok. 3 150,00 m2, 4) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 0 warstwa górna o gr. Po uwałowaniu 10 cm- nawierzchnia układana rozkładarką – ok. 5 512,50 m2


Opublikowane przez: Agnieszka Rzewuska