18.08.2020 09:15
31

Przebudowa ulicy Bankowej w Komorowie

Data podpisania umowy:
30.07.2020
Data zakończenia:
30.09.2020
Wartość:
1.323.480
Firma:
FAL-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W ramach zamówienia Wykonawca wykona: 1.budowy odwodnienia, 2.przebudowy oświetlenia ulicznego, 3.skablowania sieci elektroenergetycznej


Opublikowane przez: Agnieszka Rzewuska