08.02.2023 10:40
55

„Przebudowa ulicy Dzikiej w Pęcicach Małych w Gminie Michałowice"

Data podpisania umowy:
27.11.2022
Wartość:
479 956,29 zł
Firma:
Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot
Małgorzata Szymańska w spadku
ul. Pasaż Ursynowski 11
02-784 Warszawa,

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Dzikiej w miejscowości Pęcice Małe na terenie gminy Michałowice. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi ulicy Dzikiej na odcinku ok. 650,00 mb (od ul. Komorowskiej do ul. Leśnej – bez skrzyżowania z ul. Skowronków).
Zakres prac w ramach inwestycji:
1) roboty przygotowawcze,
2) robot rozbiórkowe,
3) wykonanie podbudowy,
4) wymiana zniszczonych krawężników,
5) przełożenie zapadniętej kostki betonowej,
6) wymiana uszkodzonej lub zdegradowanej kostki betonowej.

Planowany termin zakończenia - 27.12.2022


Opublikowane przez: Magdalena Nowak-Segieta