16.01.2014 12:25
47

Modernizacja budynku przedszkola w Nowej Wsi – modernizacja kuchni i łazienek w przyziemiu budynku

Data podpisania umowy:
27.12.2013
Data zakończenia:
31.03.2014
Wartość:
85.255,79 zł
Firma:
Konsorcjum firm:
Lider – Piotr Zakrzewski
Wysokie Mazowieckie

Partner – AS BUD Albert Śpiewakowski
Warszawa
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji