17.07.2014 09:30
53

Modernizacja budynku przedszkola w Nowej Wsi – zagospodarowanie działki nr ew. 404/4 – etap II

Data podpisania umowy:
13.06.2014
Data zakończenia:
29.08.2014
Wartość:
518.063,03 zł
Firma:
Konsorcjum Firm: Lider –
Piotr Zakrzewski
Wysokie Mazowieckie
Partner – AS BUD
Warszawa
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji