29.07.2015 10:15
45

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej, w Gminie Michałowice

Data podpisania umowy:
22.07.2015
Data zakończenia:
30.10.2015
Wartość:
362.689,15 zł
Firma:
Roman Zwierzchowski Zakład Instalacyjny i Remontowo – Budowlany - Mysiadło
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji