30.11.2015 15:20
65

Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach

Data podpisania umowy:
04.12.2015
Data zakończenia:
27.06.2016
Wartość:
480.000,29 zł
Firma:
WOD-KAN Więckowski i Milewski Sp. jawna
Pruszków
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji