01.12.2015 14:50
137

Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy

Data podpisania umowy:
08.12.2015
Data zakończenia:
05.06.2016
Wartość:
1.150.062,39 zł
Firma:
ABAKUS Sp. z o.o.
Rembelszczyzna
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji