18.03.2015 15:25
608

Przebudowa rowu U-1 – etap II

Data podpisania umowy:
18.03.2015
Data zakończenia:
24.06.2016
Wartość:
6.253.685,42 zł
Firma:
Konsorcjum
Lider: ROKOM Sp. z o.o.
Partner: EFEKT-BUD Marcin Czuj
Warszawa