27.04.2016 11:30
79

Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi

Data podpisania umowy:
27.04.2016
Data zakończenia:
29.08.2016
Wartość:
142.680,00 zł
Firma:
Konsorcjum Firm:
Lider: RYMIX-BIS S.A. Warszawa
Partner: ANIOŁ S.C. Pracowania Projektowo-Usługowa