17.07.2019 12:40
94

Prace porządkowe na strefach rekreacji i placach zabaw na terenie gminy Michałowice

Data podpisania umowy:
17.07.2019
Wartość:
148 638,33 zł
Firma:
Remondis Sp. z o.o.
Warszawa
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji