03.06.2019 10:45
43

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II - dotyczy III części zamówienia (oświetlenie)

Data podpisania umowy:
03.06.2019
Wartość:
699 870,00 zł
Firma:
ENERGO-MIX Piotr Gieleciński
Złotokłos
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji